SOS Alarm välkomnar föreslagen VMA-ändring

SOS Alarm har sedan 2013 verkat för att man vid Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ska kunna positionera och skicka SMS till berörda personer i ett visst område. Regeringens positiva besked idag innebär att förslaget ser ut att bli verklighet från och med 1 juli 2017. 

 

- Det här är en mycket välkommen förändring, säger Maria Khorsand, VD för SOS Alarm. Framöver kommer vi att kunna varna dem som verkligen befinner sig i ett område vid allvarliga händelser, istället för som idag, när vi bara når de som är registrerade på adresser i det berörda området.

 

- Medborgarnas trygghet står alltid högst på vår agenda och det här är verkligen ett steg i rätt riktning, fortsätter Maria Khorsand, VD för SOS Alarm.

 

Om VMA:

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

 

Kontakt: SOS Alarms Pressjour: 08 205 307