SOS-centralen i Falun växer och nyanställer

SOS-centralen i Falun byggs ut vilket kommer att innebära behov av att rekrytera fler samt en mer gynnsam och attraktiv arbetsmiljö för befintliga och nya medarbetare.

- Samtalen in till SOS Alarm ökar snabbt och för att möta behoven satsar vi nu stort på nyrekrytering. Vi behöver bli fler SOS-operatörer som svarar på 112 för att se till att de som behöver vår hjälp får den så snabbt som möjligt, säger Elke Herbst, platschef vid SOS-centralen i Falun. Det är naturligtvis angenämt att det satsas på SOS Alarm i Falun. Det skapar arbetstillfällen i Dalarna och Gävleborg vilket är bra för hela regionen, fortsätter Elke.

De senaste åren har antalet samtal med ett verkligt hjälpbehov som rings in till 112 i hela landet ökat stadigt, från 1 723 670 samtal år 2010 till 2 147 698 under 2016. En snabb befolkningsökning och att andelen äldre ökar, är två exempel. En hög förväntan på service från samhället, och att många är mer informerade om sjukvård, diagnoser och behandlingar, är andra tydliga trender som vi märker på 112.

Projekteringen har inletts och arbetet beräknas vara klart under hösten 2018.