SOS-centralen i Göteborg rekryterar tolv nya operatörer

SOS-centralen i Göteborg rekryterar tolv nya operatörer under våren. Bakgrunden är ett snabbt ökande antal samtal till SOS Alarm. Sedan 2010 har antalet samtal med ett faktiskt hjälpbehov i Västra Götaland ökat från 24 534 till 31 357 samtal i genomsnitt per månad.

- Samtalen in till SOS Alarm ökar snabbt och för att möta behoven satsar vi nu stort på nyrekrytering. Vi behöver bli fler SOS-operatörer som svarar på 112 för att se till att de som behöver vår hjälp får den så snabbt som möjligt, säger Sandra Hjerling, platschef vid SOS-centralen i Göteborg.

- Samhället förändras i snabb takt, befolkningen ökar liksom andelen äldre, den tekniska utvecklingen drivs på och fler behöver kunna få hjälp och stöd på andra språk än svenska och engelska. För att möta medborgarnas hjälpbehov storsatsar vi på våra medarbetare, både genom att stärka kvaliteten på utbildningen och genom att rekrytera fler. Vårt uppdrag är att skapa ett tryggare Sverige för alla som bor och vistas här, säger Sandra Hjerling, platschef vid SOS-centralen i Göteborg.

SOS-centralen i Göteborg är Sveriges största. Här arbetar idag totalt 130 medarbetare varav 89 är SOS-operatörer. De senaste åren har antalet samtal med ett verkligt hjälpbehov som rings in till 112 i hela landet ökat stadigt, från 1 723 670 samtal år 2010 till 2 147 698 under 2016.