SOS-centralen i Växjö rekryterar åtta nya operatörer

SOS-centralen i Växjö rekryterar 8 nya operatörer under våren. Bakgrunden är ett snabbt ökande antal samtal till SOS Alarm. Sedan 2010 har antalet samtal med ett faktiskt hjälpbehov i Kronobergs län ökat från 2 432 till 3 139 samtal i genomsnitt per månad.

- Samtalen in till SOS Alarm ökar snabbt och för att möta behoven satsar vi nu stort på nyrekrytering. Vi behöver bli fler SOS-operatörer som svarar på 112 för att se till att de som behöver vår hjälp får den så snabbt som möjligt, säger Therese Ledel, platschef vid SOS-centralen i Växjö.

- Samhället förändras i snabb takt, befolkningen ökar liksom andelen äldre, den tekniska utvecklingen drivs på och fler behöver kunna få hjälp och stöd på andra språk än svenska och engelska. För att möta medborgarnas hjälpbehov storsatsar vi på våra medarbetare, både genom att stärka kvaliteten på utbildningen och genom att rekrytera fler. Vårt uppdrag är att skapa ett tryggare Sverige för alla som bor och vistas här, säger Therese Ledel, platschef vid SOS-centralen i Växjö.

SOS-centralen i Växjö har idag 57 medarbetare varav 47 är SOS-operatörer.

De senaste åren har antalet samtal med ett verkligt hjälpbehov som rings in till 112 i hela landet ökat stadigt, från 1 723 670 samtal 2010 till 2 147 698 under 2016. Totalt söker nu SOS Alarm 72 nya operatörer i hela Sverige under våren, från Luleå i norr till Malmö i söder.