Information med anledning av den långvariga torkan som bland annat lett till många bränder

Till redaktionerna. SOS Alarm justerar löpande sin lägesbild kring den allvarliga situationen med bränder i skog och mark.

Informationen, inklusive en karta över pågående bränder, finns att hitta på följande länk: https://www.sosalarm.se/lagesbild-brand. En uppdatering av lägesbilden kommer att göras varje dag klockan 09.00 och 15.00.

Lägesbild, tisdagen den 17 juli klockan 15.00:

  • För närvarande finns det 75 ärenden som klassificeras som Brand i terräng (att jämföra med normala nivåer på runt 40 ärenden).
  • Antalet 112-anrop föregående dygn (16 juli) uppgick till 12 215 stycken. Under perioden 1 maj till 15 juli inkom drygt nio procent fler samtal jämfört med samma period året innan.
  • De senaste 24 timmarna har 8 stycken Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) utfärdats. Av dessa gäller 7 fortfarande. Aldrig tidigare har så många VMA skickats ut under så kort tid.