Londons tidigare polischef: terrorberedskap nödvändig i alla samhällets delar

Under torsdagen den 8 februari är Londons tidigare polischef, Bernard Hogan-Howe, huvudtalare vid SOS Alarms dialogforum. I sitt tal kommer han att dela med sig av erfarenheter och kunskaper kring hur man arbetar förebyggande mot terror och involverar hela samhället i beredskapen för extraordinära händelser. Något han upplever som framgångsfaktorer för London under perioden då han var polischef 2011-2017.

- I Storbritannien arbetar vi efter föresatsen att förebyggande och förberedande arbete inför kommande händelser är väl utnyttjad tid. Gemensamma övningar är viktiga både för att arbeta fram rutiner och att bygga relationer. Alla offentliga verksamheter är ålagda att ha beredskapsplaner för terrorhändelser, inte bara polisen, säger Bernard Hogan-Howe, polischef i London 2011-2017.

- Vi lever också i en alltmer global värld där vi även behöver ha beredskap för händelser i våra grannländer. Attackerna mot Charlie Hebdo och Bataclan i Paris 2016 krävde i allra högsta grad att även Londonpolisen stod beredd att agera, säger Bernard Hogan-Howe, polischef i London 2011-2017.

- Vi är mycket glada att Bernard Hogan-Howe kommer till SOS Alarms dialogforum och delar med sig av sin stora kunskap gällande terrorbekämpning. Utöver blåljusorganisationerna är det enormt viktigt att alla delar av samhället har en beredskap och en plan för att agera om terrorn slår till, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm. 

Om 112-dagens dialogforum

8 februari klockan 9-16 på Münchenbryggeriet i Stockholm

SOS Alarm arrangerar årligen ett dialogforum i samband med att 112-dagen uppmärksammas i hela EU. Sveriges beredskap inför nästa stora kris är temat för dagen som samlar representanter för larm- och vårdkedjan och dem som arbetar inom kommun, landsting, organisationer och myndigheter. Inrikesminister Morgan Johansson och Bernard Hogan-Howe, tidigare chef för Londons Metropolitan Police, finns bland talarna. Under dagen delas även 112-priset ut.

Ladda ner bild