Nytt forskningsprojekt om ”big data” nyckeln till framtidens ambulanssjukvård

Framtidens utmaningar kring urbanisering, åldrande befolkning och krisberedskap innebär att Sveriges 660 ambulanser behöver användas optimalt i varje läge. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova tilldelar nu SOS Alarm tillsammans med Umeå universitet samtliga fyra regioner och landsting i norr åtta miljoner kronor, för att ta fram modeller som framtidssäkrar svensk ambulanssjukvård. SOS Alarm bidrar med data från över en miljon ambulansutryckningar årligen för att kunna förutse behoven och skapa planer för att kunna fatta snabba beslut när omständigheterna ändras inom vården.

– SOS Alarm och ambulanssjukvården är en integrerad del av vårdkedjan. Därför påverkas även den prehospitala vården vid förändringar i samhället, antingen stora händelser eller om ett landsting gör förändringar i öppettider på ett sjukhus eller stänger mottagningar. Här kan SOS Alarm, med sin stora databas av ärenden och händelser, bidra med viktiga pusselbitar i forskningen för att kunna skapa bättre resursutnyttjande i framtiden, säger Andreas Norrby, tjänsteägare vid SOS Alarm.

Projektet koordineras av Västerbottens läns landsting och har en totalbudget på drygt 16 miljoner kronor. Alla fyra landsting och regioner i norr deltar, SOS Alarm samt Umeå universitet. 8 miljoner kronor finansieras av Vinnova och 3,6 miljoner kronor av regionförbunden i norr.

– Det känns enormt intressant och inspirerande att kunna använda vår stora kunskapsbank och erfarenhet kring utalarmering av ambulansresurser, för att bidra till nya innovationer på ett viktigt område. I forskningsprojektet integreras vår data med datavetenskap och matematisk statistik från Umeå Universitet, samt landstingen och regionernas expertis. Det innebär en nydanande samverkan för att hitta arbetssätt och modeller som skapar ett tryggare Sverige för alla, säger Andreas Norrby, tjänsteägare vid SOS Alarm.

Den del av projektet som nu fått finansiering varar i två år, men ambitionen är att arbeta ytterligare några år med att ta fram en färdig lösning för ambulanssjukvården. Målet är att utveckla verktyg som gör det möjligt att fatta transparenta beslut och utnyttja resurserna inom ambulanssjukvården så effektivt som möjligt i framtiden.

Relaterad media

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307