Pressinbjudan: nödnumret 112 under 2017 - statistik och trender

Torsdagen den 1 mars 2018 släpps årets 112-rapport med statistik, trender och analyser kopplat till 112-tjänsten i Sverige. SOS Alarm håller i samband med detta en pressträff på SOS-centralen i Stockholm, belägen i ett bergrum 36 meter under marken. Presentationen berör statistik kring samtal och svarstider under 2017 och ger några framåtblickar kring trender och aktuella frågor inom svensk krisberedskap. 

Tid: torsdagen den 1 mars kl 8.30-9.30, (frukost serveras från 8.00).

Efter presentationen ges tillfälle till enskilda intervjuer.

Plats: SOS-centralen i Stockholm, bergrummet under Malmskillnadsgatan 64.

Föranmälan: senast 28/2 till presschef Helena Söderblom, via press@sosalarm.se, med namn och personnummer.

Vid frågor ring SOS Alarms pressjour: 08-205 307

Observera att föranmälan är obligatorisk. SOS-centralen är säkerhetsklassad och i verksamheten hanteras sekretessbelagd information. Deltagare i pressträffen förbinder sig att följa gällande sekretessbestämmelser samt SOS Alarms anvisningar kring fotografering och filmning.