Ring inte nödnumret 112 i onödan – använd informationsnumret 113 13 om du är orolig och har frågor om bränderna

Torkan och de många bränderna i skog och mark innebär fortsatt hög belastning och förhöjda svarstider hos SOS Alarm. En av förklaringarna är att det kommer in många samtal om en och samma brand. Många känner av röklukt eller ser rök utan att vara i närheten av en brand.

SOS Alarm vädjar nu att alla som inte är i akut och direkt behov av hjälp att i möjligaste mån använda de telefonnummer som finns för icke brådskande ärenden, istället för att ringa nödnumret 112.

Under fredagen kom det in 12 859 samtal på nödnumret, vilket är i nivå med nyårsnatten – årets mest hektiska arbetspass för SOS-operatörerna. Den mycket stora mängden samtal in på nödnumret 112 ser ut att hålla i sig så länge den nuvarande vädersituationen fortsätter.

– Om man ringer nödnumret 112 i onödan kan det leda till att den som är i verklig nöd får vänta extra länge, säger Björn Skoglund.

Nödnumret 112 ska endast användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.

– Rök och röklukt kan färdas lång väg, fortsätter Björn Skoglund. Om man känner att det luktar rök utomhus ska man alltid undersöka om man kan se eld med öppna lågor. Om det inte tycks handla om en brand i närheten, men man ändå känner oro, så bör man istället använda sig av informationsnumret 113 13.

Det nationella informationsnumret 113 13 är till för att allmänheten ska kunna lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Det kan exempelvis gälla om man har frågor och funderingar kring skogsbränderna. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Man kan även ringa polisen på 114 14 för icke-brådskande ärenden eller sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Om man är osäker på om det är akut eller inte ska man förstås fortfarande alltid ringa 112.

SOS Alarm justerar löpande sin lägesbild kring den allvarliga situationen med bränder i skog och mark. Informationen, inklusive en karta över pågående bränder, finns att hitta på följande länk: https://www.sosalarm.se/lagesbild-brand.

Relaterad media

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307