SOS Alarm: Inför sanktioner vid missbruk av nödnumret 112

Den nyligen överlämnade Blåljusutredningen har som syfte att skapa ”ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)”. Utredningen fokuserar dock i princip enbart på fysiskt våld och missar den stora grupp som arbetar inom den nationella alarmeringstjänsten som dagligen får ta emot grova verbala hot och trakasserier i sin yrkesutövning. Därför vill vi uppmärksamma hoten i syfte att störa eller manipulera de bedömningar som görs av våra SOS-operatörer. Dessutom vill vi införa stärkta möjligheter till sanktioner för den som missbrukar nödnumret.

– Den som arbetar med att ta emot 112-samtal får dagligen ta emot grova hot i sin yrkesutövning. Hoten syftar, förutom till att kränka och skrämma, till att påverka operatörernas prioriteringar av samhällets resurser. Ofta kan det vara fråga om liv och död. Vi ser ett allt hårdare klimat i larmsamtalen och det är en viktig aspekt när man diskuterar hot och våld mot blåljuspersonal, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

– Varje år tar vi emot 100 000 okynnessamtal via nödnumret 112. Ibland handlar det om oförståelse och ibland om regelrätt sabotage mot alarmeringsfunktionen. I värsta fall leder det till att hjälpen fördröjs till någon som svävar i livsfara. För att inskärpa allvaret i att missbruka nödnumret vill vi ha förstärkta möjligheter till sanktionsavgifter jämfört med idag, när det måste gå så långt att någon döms i domstol, säger Rickard Gustafson, chefsjurist vid SOS Alarm.

SOS Alarms remissvar i sin helhet bifogas som pdf.

Remissvar SOS Alarm SOU 2018-2 Stärkt straffrättsligt skydd-Blåljusutredningen

Ladda ner bild 1
Ladda ner bild 2