​Felaktig inmatning bakom utebliven Hesa Fredrik-signal i Nässjö

Första måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00 testas Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallat ”Hesa Fredrik”. Vid testen den 3 juni ljöd inte VMA-signalen i Nässjö. SOS Alarm påbörjade en utredning om orsaken till att larmet inte fungerade. Problemen har visat sig bero på en felaktig inmatning i SOS Alarms system, vilket nu är åtgärdat.

- Det är förstås beklagligt att signalerna inte gick ut vid provet. Men kvartalsproven är ju till för att kunna identifiera fel och åtgärda dessa så att vi vet att systemet fungerar i skarpt läge, säger Ida Stenvall, beredskapssamordnare vid Höglandets räddningstjänstförbund.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har genomfört en omfattande modernisering av de tekniska system som styr utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. I samband med att systemet driftsatts har rutinerna för att genomföra kvartalsproven av systemet gjorts om. SOS Alarm och respektive kommun genomför varannan provning för att säkerställa att det finns kunskap, rutiner och fungerande teknik för olika scenarier. 

- Vid det här tillfället provade vi VMA-signalen i ett sextiotal kommuner. Det visade sig finnas en felaktig inmatning just för Nässjö. Det är naturligtvis beklagligt men samtidigt visar det att det är viktigt att vi verkligen gör provningar så att alla länkar i systemet fungerar, säger Göran Bertilsson, affärsutvecklare hos SOS Alarm.

Mer information om VMA-systemet finns här

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307