​Hundratals förgiftade i Almedalen – hur agerar vi?

Extrem torka, strömavbrott och spridning av okänd smitta under Almedalsveckan – hur agerar våra samhällsinstitutioner? Inför årets Almedalsvecka har SOS Alarm tagit fram ett unikt krisscenario i samarbete med författaren Lars Wilderäng. Vid ett seminarium tisdagen 2 juli kommer en panel med representanter från några av de viktigaste nationella och lokala samhällsinstitutionerna att diskutera hur de skulle hantera krisen.

Terrordådet på Drottninggatan 2017 och de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 är två exempel på händelser som verkligen har satt samhällets krisberedskap på prov. Under de senaste åren har myndigheter och andra viktiga samhällsinstitutioner tagit viktiga steg för att öka samordningen och stärka beredskapen för framtidens kriser. Men är vi redo för en omfattande samhällskris som inträffar vid ett tillfälle då blåljusaktörerna och lokala samhällsinstitutioner redan är hårt pressade? Vad händer om en serie kriser inträffar under Almedalsveckan?

Författaren Lars Wilderäng är känd för att skriva böcker med en hög grad av realism, grundade på noggrann research. Wilderäng har tagit fram ett unikt krisscenario i samarbete med SOS Alarm som kommer att presenteras vid ett seminarium i Almedalen. Paneldeltagare från Polisen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Länsstyrelsen Gotland och SOS Alarm kommer att diskutera hur krisen bäst kan hanteras. Har vi den krisberedskap som krävs? Och hur säkerställer vi samordning mellan olika samhällsaktörer?

- Det är en tidsfråga innan nästa stora samhällskris inträffar och vi måste vara förberedda på att klara extrema och oväntade situationer. Scenariot som Lars Wilderäng har tagit fram visar hur en serie händelser snabbt kan leda till en mycket allvarlig situation. Vi hoppas kunna ge en verklighetstrogen och spännande berättelse av ett krisförlopp där expertpanelen hanterar krisen under seminariets gång, säger Thomas Johansson, kommunikationschef vid SOS Alarm.

Välkomna till seminariet tisdagen 2 juli klockan 10.00 i Blåljustältet, H95 Skeppsbron i Visby. 

Arrangör:

SOS Alarm, Räddningstjänsten Gotland, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor RAS, Storstockholms brandförsvar

Tid: 

2/7-2019 10:00 - 11:00

Plats:

Skeppsbron, H95, Blåljustältet

Medverkande:

  • Lars Wilderäng, författare
  • Simon Härenstam, Kris- och beredskapshandläggare Länsstyrelsen Gotland
  • Christina Andersson, Riskkommunikatör MSB
  • Torbjörn Nilsson, polisområdeschef Gotland
  • Anders Fredriksson, ansvarig för krisberedskap hos SOS Alarm 
  • Moderator: Thomas Johansson, kommunikationschef, SOS Alarm 

Seminariet kommer att livesändas på Storstockhoms brandförsvars youtubkanal. Klicka här för att komma till sändningen.

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307