​Majoritet av föräldrarna pratar med barnen om vattensäkerhet

Sommarlovet har börjat och under de närmsta veckorna går många barnfamiljer på efterlängtad semester. Med varmt väder och ledighet kommer också sol, bad och vattenlek.

Inför sommaren har Ipsos på uppdrag av SOS Alarm frågat 1 000 föräldrar med barn mellan två och nio år om de pratar med sina barn om säkerheten i och kring vatten. Undersökningen visar att fem av sex föräldrar uppmärksammar barnen på frågor om vattensäkerhet.

Andelen som pratar med barnen om vattensäkerhet ökar ju äldre barnen blir. I familjer där barnen är mellan två och fyra år lyfts frågorna av 75 procent av föräldrarna medan andelen i familjer med barn i åldern fem till nio år ligger på cirka 93 procent.

- Det är glädjande att en så stor del av föräldrarna är medvetna om riskerna runt vatten och att de tar upp dessa frågor med sina barn. De vuxna har det främsta ansvaret för sina barn men det är också viktigt att tidigt prata med sina barn för att minska risken för skador och olyckor i samband med bad, säger Alexander Trygg, SOS-operatör hos SOS Alarm.

Förra året ringdes 1 715 samtal om vattenolyckor till 112. Det är en ökning med ca 24 procent jämfört med föregående år. Statistiken omfattar både barn och vuxna. Se bifogad länsstatistik.

Råd om barn och vattensäkerhet

  • Kom ihåg att en drunkning oftast sker tyst

Det är ovanligt att en person som håller på att drunkna ropar eller viftar med armarna. Istället sker en drunkning oftast tyst. Ansiktet hamnar under vattnet och då går det inte att skrika. Håll därför konstant uppsikt över barnet. Var alltid på en armlängds avstånd från ett barn som inte kan simma.

  • Lägg ifrån dig mobilen och kom överens vem av de vuxna som har huvudansvaret för barnet.

När flera personer är tillsammans är det lätt hänt att tro att någon annan har full uppsikt. Kom överens om vilken vuxen som för tillfället har huvudansvaret för barnet.

  • Använd flythjälpmedel 

Flytväst och armpuffar är bra hjälpmedel för att hålla barnet flytande. Dessa ersätter inte den vuxnes roll men kan stödja barnet hålla huvudet över vattnet.

  • Om olyckan är framme – agera snabbt!

Skulle det ske en olycka i vattnet är det viktigt att agera snabbt. Varje sekund räknas. Ta upp barnet och påbörja hjärt- och lungräddning direkt. Ropa på hjälp och be någon larma 112 omgående.

Läs mer i Sjöräddningssällskapets broschyr Bada säkert

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307