Pressinbjudan: nödnumret 112 under 2018 - statistik och trender

​Torsdagen den 28 februari 2019 släpps årets 112-rapport med statistik, trender och analyser kopplat till 112-tjänsten i Sverige. SOS Alarm håller i samband med detta en pressträff på SOS-centralen i Stockholm, belägen i ett bergrum 36 meter under marken. Presentationen berör statistik kring samtal och svarstider under 2018, trender inför 2019 och lärdomar från sommarens skogsbränder.

Torsdagen den 28 februari 2019 släpps årets 112-rapport med statistik, trender och analyser kopplat till 112-tjänsten i Sverige. SOS Alarm håller i samband med detta en pressträff på SOS-centralen i Stockholm, belägen i ett bergrum 36 meter under marken. Presentationen berör statistik kring samtal och svarstider under 2018, trender inför 2019 och lärdomar från sommarens skogsbränder.

Tid: torsdagen den 28 februari kl 8.30-9.30, (frukost serveras från 8.00).

Presentation hålls av Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm, och Anders Fredriksson, chef för produktionsstyrning och ansvarig för krisorganisationen under sommarens skogsbränder. Efter presentationen ges tillfälle till enskilda intervjuer.

Plats: SOS-centralen i Stockholm, bergrummet under Malmskillnadsgatan 64.

Föranmälan: senast 27/2 till pressansvarig Sigrun Fagerfjäll, via press@sosalarm.se, med namn och personnummer.

Vid frågor ring SOS Alarms pressjour: 08-205 307

Observera att föranmälan är obligatorisk. SOS-centralen är säkerhetsklassad och i verksamheten hanteras sekretessbelagd information. Deltagare i pressträffen förbinder sig att följa gällande sekretessbestämmelser samt SOS Alarms anvisningar kring fotografering och filmning.

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307