SOS Alarm förnyar avtal med Region Halland

SOS Alarm och Region Halland har ingått ett förnyat avtal om 112-samtal, bedömning och prioritering av vårdärenden samt dirigering av ambulanser.

SOS Alarm och Region Halland har ingått ett nytt avtal om 112-samtal, bedömning och prioritering av vårdärenden samt dirigering av ambulanser.

SOS Alarm ska under dygnets alla timmar, året runt, ta emot och handlägga samtliga inkommande larmsamtal till 112. SOS Alarm ska genom en intervju med den inringande bedöma och prioritera vårdresurserna och därefter dirigera regionens ambulanser.

- SOS Alarm utgör första länken i en akut vårdkedja. När en hjälpsökande ringer 112 ska personen alltid få god vård i rätt tid. Vi ser fram emot att få förvalta detta uppdrag för Region Halland och tillsammans ge medborgarna en alarmeringstjänst som håller hög kvalité, säger Magnus Käck, KAM hos SOS Alarm.

Utöver uppdraget att ta emot och bedöma inkommande vårdsamtal samt prioritera och dirigera regionens ambulanser kommer ett närmre samarbete mellan SOS Alarm och Region Halland ske för att utveckla verksamheten. Ett led i utvecklingen är rotationstjänster eller kombinationstjänster för sjuksköterskor där arbetstiden fördelas mellan arbete på SOS Alarm och arbete inom ambulanssjukvården.

- Vi ser mycket positivt på att gemensamt se över möjligheterna till rotationstjänster eller kombinationstjänster för vår personal. Regionen kommer även att tillsätta samverkansgrupper med syfte att följa upp och utveckla den gemensamma verksamheten under avtalsperioden, säger Kenth Ahlin, verksamhetschef för ambulanssjukvården Halland.

Avtalet löper från och med den 1 april 2019 till och med den 31 mars 2022.

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307