SOS Alarm ger lägesbild av bränderna

Med anledning av att det brinner på flera platser i landet publicerar SOS Alarm en lägesbild på sosalarm.se/lagesbild.

Med anledning av att det brinner på flera platser i landet publicerar SOS Alarm en lägesbild på sosalarm.se/lagesbild. Den ger bland annat information om antalet pågående räddningsinsatser och antalet brandärenden under det senaste dygnet. Lägesbilden kommer att uppdateras två gånger per dygn, klockan 09.30 och klockan 19.00.

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307