SOS Alarm ingår nytt avtal om SMSlivräddning med Blekinge

Region Blekinge ansluter sig till tjänsten SMSlivräddare. Det är ett system som tar till vara på befintliga resurser, bestående av frivilliga med kunskap i hjärt-lungräddning och hjärtstartare registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister.

När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS Alarm skickas ett larm ut till de registrerade SMSlivräddare som befinner sig i det aktuella området. Syftet är att kunna påbörja hjärt-lungräddning så fort som möjligt och få en hjärtstartare på plats i väntan på att ambulans anländer.

Alla medborgare som har utbildats i hjärt-lungräddning kan ansluta sig och bli SMSlivräddare.

-Region Blekinge blir den sjätte regionen som ansluter sig till systemet, vilket är helt fantastiskt. För varje minut som går utan att den drabbade får hjärt-lungräddning och hjälp via en hjärtstartare minskar chansen för överlevnad med 10 procent. SMSlivräddare är ett viktigt komplement till ambulans och räddningstjänst och bidrar till att rädda liv, säger Magnus Käck, KAM Vård hos SOS Alarm.

Tjänsten drivs genom ett samarbete mellan SOS Alarm och Heartrunner Sweden AB. De regioner som samarbetar med SOS Alarm om ambulansprioritering och dirigering kan välja att aktivera tjänsten i sin region så att frivilliga SMSlivräddare kan hjälpa till vid befarade hjärtstopp.

Systemet lanserades i sin nuvarande form 2015 och idag finns drygt 59 000 registrerade livräddare i Sverige. I Region Blekinge finns redan nu nästan 1 000 registrerade livräddare som är redo när tjänsten tas i bruk i regionen från och med 1 november.

-Systemet möjliggör livräddande insatser vid plötsligt hjärtstopp där tiden är en avgörande faktor. Som SMSlivräddare blir du en i laget tillsammans med ambulans och räddningstjänst för att hjälpa en medmänniska säger Jessica Holmström, Marknadsansvarig för SMSlivräddare.

För att bli SMSlivräddare krävs att man är över 18 år och har gått en kurs i hjärt-lungräddning i närtid. Mer information finns här.

För vidare frågor:

Magnus Käck, KAM vård på SOS Alarm, magnus.kack@sosalarm.se

Gunilla Skoog, Strateg på Region Blekinge, gunilla.skoog@regionblekinge.se

Jessica Holmström Marknadsansvarig Heartrunner, jessica@heartrunner.com

Relaterad media

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour