SOS Alarm ingår nytt avtal om SMSlivräddning med Östergötland

Region Östergötland ansluter sig till tjänsten SMSlivräddare. Det är ett system som tar till vara på befintliga resurser, bestående av frivilliga med kunskap i hjärt-lungräddning och hjärtstartare registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister.

När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS Alarm skickas ett larm ut till de registrerade SMSlivräddare som befinner sig i det aktuella området. Syftet är att kunna påbörja hjärt-lungräddning så fort som möjligt och få en hjärtstartare på plats i väntan på att ambulans anländer.

Alla medborgare som har utbildats i hjärt-lungräddning kan ansluta sig och bli SMSlivräddare.

- För varje minut som går utan att den drabbade får hjärt-lungräddning och hjälp via en hjärtstartare minskar chansen för överlevnad med 10 procent. SMSlivräddare är ett viktigt komplement till ambulans och räddningstjänst och bidrar till att rädda liv. Därför är vi oerhört glada att Region Östergötland nu ansluter sig till SMS-livräddartjänsten, säger Magnus Käck, KAM Vård hos SOS Alarm.

Tjänsten drivs genom ett samarbete mellan SOS Alarm och Heartrunner Sweden AB. De regioner som samarbetar med SOS Alarm om ambulansprioritering och dirigering kan välja att aktivera tjänsten i sin region så att frivilliga SMSlivräddare kan hjälpa till vid befarade hjärtstopp.

Systemet lanserades i sin nuvarande form 2015 och idag finns drygt 54 000 registrerade livräddare i Sverige. I Region Östergötland finns redan nu över 1 400 registrerade livräddare som är redo när tjänsten tas i bruk i regionen från och med 1 november.

- Systemet möjliggör livräddande insatser vid plötsligt hjärtstopp där tiden är en avgörande faktor. Som SMSlivräddare blir du en i laget tillsammans med ambulans och räddningstjänst för att hjälpa en medmänniska säger Jessica Holmström, Marknadsansvarig för SMSlivräddare.

För att bli SMSlivräddare krävs att man är över 18 år och har gått en kurs i hjärt-lungräddning i närtid. Mer information finns här.

För vidare frågor:

Magnus Käck, KAM vård, SOS Alarm, 073-041 70 89, magnus.kack@sosalarm.se

Martin Lindfors, Verksamhetsutvecklare Region Östergötland, 010-103 69 02, martin.lindfors@regionostergotland.se

Jessica Holmström, Marknadsansvarig Heartrunner, 070-854 73 10, jessica@heartrunner.com

Relaterad media

Kontaktpersoner

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour