Ulrica Messing ny ordförande för SOS Alarm

Ulrica Messing blev idag vald till ny styrelseordförande för SOS Alarm Sverige AB.

Ulrica Messing blev idag vald till ny styrelseordförande för SOS Alarm Sverige AB. Hon efterträder Eva Fernvall som efter fyra år som styrelseordförande lämnar styrelsen för SOS Alarm.

Ulrica Messing är sedan 2013 som Senior Advisor hos Prime PR. Hon har gedigen erfarenhet av såväl politik och samhällsfrågor som ledning, utveckling och förvaltning av bolag. Mellan åren 1996-2006 var hon statsråd i regeringen. Hon har även varit riksdagsledamot.

- Ulrica Messings breda kunskap från både samhälle och näringsliv kommer att stärka styrelsens arbete. Jag ser fram emot att jobba med Ulrica Messing för att tillsammans vidareutveckla verksamheten, säger Maria Khorsand, vd för SOS Alarm.

- SOS Alarm hjälper till vid de tillfällen då vi människor är som allra mest utsatta - när krisen slår till, vid akut sjukdom, brand, bilolyckor eller vid stora samhällsstörningar. Att få vara en del av det viktiga arbetet som alla medarbetare står för känns meningsfullt och utmanande, säger Ulrica Messing, ordförande för SOS Alarm.

Utöver ordförandeuppdraget för SOS Alarm är Ulrica Messing engagerad i styrelserna för Länsförsäkringar, Wallenstam fastighetsbolag, Astrid Lindgrens värld, Post Nord samt hennes egna företag Porthouse interior AB.

Styrelsen för SOS Alarm består av nio personer, varav fyra nomineras av staten och fyra av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Därutöver finns två personalrepresentanter och två suppleanter till dessa. Ordföranden nomineras av ägarna gemensamt. 

Förändringarna vid årsstämman innefattade nyval av ordförande Ulrica Messing samt SKL:s representanter Hampus Magnusson och Peter Olofsson. Dessa ersätter alltså tidigare ordförande Eva Fernvall samt Johnny Magnusson och Ingrid Lennerwald. I övrigt återvaldes tidigare ledamöter.

Följande personer ingår i styrelsen: Ulrica Messing, ordförande (nyval), Inge Lindberg (omval), Maria Nilsson (omval), Erik Tranaeus (omval), Marie Ygge (omval), Vesna Jovic (omval), Alf Jönsson (omval), Peter Olofsson (nyval), Hampus Magnusson (nyval), Lars Thomsen (omval), Mats Lundgren (omval), Eva Lundmark (omval), Johan Magnusson (omval).  

Relaterad media

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307