​Hög belastning på informationsnumret 113 13

Trycket på informationsnumret 113 13 har ökat de senaste dygnen. Från att ha legat på ca 30 samtal per dygn har samtalen under dagen uppgått till närmare 24 000 inkommande samtal, vilket nästan är fördubbling mot gårdagen. Samtidigt ser SOS Alarm en viss ökning av samtal till 112, till följd av extremt hög belastning på såväl 1177 som 113 13. 

- Informationsnumret 113 13 har för närvarande extremt hög belastning. Väntetiderna kan stundtals bli långa och alla samtal har inte kunnat besvaras. Vi vill därför be alla att först och främst söka svar på sina frågor via webben. Har man ändå behov av att prata med någon om allmänna frågor om viruset kan man ringa 113 13. Upplever man däremot symptom och behöver sjukvårdsrådgivning bör man vända sig direkt till 1177, säger Björn Skoglund hos SOS Alarm.

Väntetiderna på 113 13 låg på uppemot 45 min när trycket var som högst under gårdagen. Samtidigt ser SOS Alarm en viss ökning av samtal till 112 som inte är nödsamtal utan rings till 112 som en följd av hög belastning på 1177.

- När belastningen på 1177 blir hög tenderar människor att istället ringa till 112, säger Björn Skoglund hos SOS Alarm. Det är viktigt att komma ihåg att 112 endast ska användas i nödsituationer när det finns fara för liv, egendom eller miljö. Om man ringer nödnumret 112 i onödan kan det leda till att den som är i en livshotande situation får vänta extra länge.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information om utvecklingen kring coronaviruset. Frågor och svar uppdateras kontinuerligt samt även riskbedömningar och råd till allmänheten. Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga att avstå sociala kontakter både i arbetslivet och privat för att begränsa riskerar att sprida smitta.

Information om coronaviruset finns på följande webbsidor:

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten.se

UD.se

11313.se

1177.se

Vid behov av telefonkontakt gäller följande:

1177 - Sjukvårdsrådgivning via telefon. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning. Ring ej 1177 för allmänna frågor.

113 13 - Ring hit för allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade. Observera att 113 13 använder myndigheternas hemsidor för att svara på frågor.

112 – Ring endast vid nödsituationer vid fara för liv, egendom och miljö.

Teckenspråkstolkad information hos MSB

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/teckensprakstolkad-information-om-covid-19

Information in English:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

https://www.krisinformation.se/en

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307