SOS Alarm startar nytt innovationsbolag

SOS Alarm Sverige AB bildar ett nytt dotterbolag - SOS Alarm Innovation AB. Inom det nya bolaget kommer SOS Alarm att stärka och accelerera innovation- och utvecklingsförmågan. Målet är att utveckla nya tekniska och digitala trygghets- och säkerhetslösningar inom alla SOS Alarms verksamhetsområden, såväl inom vård- och räddningstjänster som krisberedskap, trygghet och säkerhets- och jourtjänster. Thomas Nohre, CBO hos SOS Alarm, blir VD för SOS Alarm Innovation AB.

- Omvärlden förändras allt snabbare med nya hotbilder och säkerhetsrisker. SOS Alarm behöver hitta nya arbetssätt och lösningar som kan möta framtidens trygghet- och säkerhetsutmaningar. Med SOS Alarm Innovation AB vill vi skapa bättre struktur och förutsättningar för forskning och innovation inom alarmering, krisberedskap, trygghet och säkerhet. Allt för att skapa ett tryggare och säkrare Sverige för alla, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

SOS Alarm har under de senaste åren haft ökat fokus på teknik- och innovationsutveckling. Några resultat av utvecklingsarbetet är 112-appen, ett nytt medicinskt beslutsstöd med AI-stöd som kommer att implementeras under kommande år, forskning och tester av akutmedicinska drönartrasporter för hjärtstartare, digitala nycklar för enklare inpassering för räddningstjänst och en ny MC-app som känner av en olycka med hjälp av algoritmer och sensorer.

- Nu tar vi ytterligare steg i vår innovationsresa. Vi ser stora möjligheter, exempelvis att upptäcka sjukdom och olyckor genom sensorer som larmar. Ytterligare potential finns i SOS Alarms stora datamängd som visar hur Sverige mår i realtid. Genom AI-stöd skulle vi snabbt kunna analysera händelser och flagga för en misstänkt terrorattack eller virusutbrott i ett område. Det är exempel på utvecklingsområden som vi nu arbetar med, säger Maria Khorsand.

SOS Alarm kommer framöver att utöka innovationsarbetet inom ramen för det nya bolaget. SOS Alarm Innovation AB kommer att stå nära SOS Alarms ordinarie verksamhet för att kunna driva utvecklingen utifrån de utmaningar som finns i samhället och som SOS Alarms medarbetare möter i vardagen. Innovationsarbetet kommer även fortsättningsvis beröra och utvecklas inom alla SOS Alarms verksamhetsområden. Fördelarna med ett eget bolag är att innovationen kan drivas friare och utan att konkurrera med SOS Alarms basuppdrag och tjänster.

- SOS Alarm har en historia av utveckling och innovation. Svensk alarmering har utvecklats från snörbordsväxlar till AI-stöd på runt 50 år. Många gånger har Sverige har varit först i världen med att implementera ny teknik. Jag vill fortsätta att stärka SOS Alarms innovationskraft. Vi ska framöver visa mod när det kommer till att utveckla nya och effektiva trygghets- och säkerhetslösningar, säger Maria Khorsand.

Om SOS Alarm

SOS Alarm består av moderbolaget SOS Alarm Sverige AB, dotterbolaget YouCall Sverige AB samt det nya dotterbolaget SOS Alarm Innovation AB.

På 15 SOS-centralerna lokaliserade från Luleå i norr till Malmö i söder sköter SOS Alarm larmmottagning och åtgärdsstyrning i samarbete med ambulanssjukvård, kommunal räddningstjänst, polis, sjöräddning, fjällräddning, flygräddning med flera. SOS Alarm sköter för prioritering och dirigering av flertalet av landets akutambulanser samt i vissa fall för samordning av liggande sjuktransporter.

SOS Alarm ansvarar för informationsnumret 11313 vilket syftar till att avlasta nödnumret, 1177 Vårdguiden och myndigheter vid större händelser eller kriser.

SOS Alarm har även andra typer av kundanpassade säkerhets- och jourtjänster, till exempel mottagning och handläggning av trygghetslarm, automatiska brandlarm, personlarm och jourteleförmedling. 

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour