SOS Alarm flyttar till nya lokaler i Gamlestaden i Göteborg

SOS Alarms larmcentral i Göteborg, med Västra Götaland som främsta upptagningsområde, flyttar in i nya lokaler på Sven Wingquist gata i Gamlestaden. De nya lokalerna möter SOS Alarms behov att skala upp verksamheten och möta efterfrågan på SOS Alarms tjänster.

Fastigheten, som är delvis byggd kring förra sekelskiftet och renoverat till en modern och ändamålsenlig larmcentral, skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. Lokalerna är designade för att inhysa stora delar av den prehospitala vårdkedjan i Västra Götalandsregionen och i samband med att SOS Alarm flyttar in gör även Sjukvårdens Larmcentral det som hyresgäst till SOS Alarm.

- SOS Alarm storsatsar i Västra Götalandsregionen för att skapa ännu bättre möjligheter att utveckla samarbeten med partners och kunder. Som exempel samlas nu flera delar av den prehospitala vården under ett och samma tak. Det är en stor fördel att vi kan hålla samman verksamheterna och vi är väldigt glada att Sjukvårdens Larmcentral väljer att flytta in hos oss. Det bådar gott för ett fortsatt bra samarbete och möjlighet att tillsammans verka för en trygg och sammanhållen larmkedja, säger Tedd Bergman, platschef på SOS Alarm.

SOS Alarm har varit Räddningstjänsten Storgöteborgs hyresgäst på Gårda brandstation sedan 1996. RSG har varit SOS Alarm behjälpliga att försöka skapa utrymme för SOS Alarms framtida behov men tyvärr var det inte byggnadstekniskt möjligt att få till tillräckligt stor yta på Gårda. Även i fortsättningen hanterar SOS Alarm första intervjun med den hjälpsökande på 112 medan RSG:s ledningscentral larmar ut och leder enheterna. Det goda samarbete som SOS Alarm har även med övriga räddningstjänster inom Västra Götaland fortsätter som tidigare och berörs inte av att SOS flyttar verksamheten till nya lokaler.

- Vårt samarbete med RSG är mycket viktigt och vi har tillsammans med dem säkerställt att vi tillsammans kan fortsätta att ge hjälpsökande bästa möjliga stöd och hjälp. Förutom att vi operativt får nya och ändamålsenliga lokaler, är vi glada över att vår administration och vårt kundcenter också får bra lokaler och mycket bättre förutsättningar. SOS Alarms kundcenter är den naturliga länken med våra kunder såväl inom blåljussektorn som säkerhets- och jourkunder, säger Tedd Bergman.

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour