​SOS Alarm och Helsingborgs stad inleder strategiskt samarbete

SOS Alarm och Helsingborgs stad har inlett ett strategiskt samarbete för att tillsammans öka förmågan att förebygga, motstå och hantera olika typer av händelser som har en påverkan på samhället och invånaren. Genom att dela lägesbilder och analyser mellan SOS Alarm och Helsingborgs stad kan vi tillsammans stärka samhällets krisberedskap.

- I ett första steg kommer vi titta på risken för brand i byggnader och i naturen. Med den informationen vi har kommer vi att kunna förutspå var det finns förhöjd risk för brand vid olika tidpunkter säger David Ångell, Tjänsteutvecklare SOS Alarm.

Ett gemensamt arbete innebär positiv utveckling i bådas verksamheter på flera sätt. Att dela kartläggning och analyser av olika händelser ger ett bättre åtgärds- och beslutsunderlag. Ett gemensamt material blir bredare och skapar större träffsäkerhet i att kunna förutspå kommande utveckling och tidigt förebygga oönskade händelser. I helhet ger detta analysarbete därmed bättre förmåga att leverera kvalitativa välfärdstjänster.

- Som i så mycket annat åstadkommer vi ett bättre resultat när vi jobbar tillsammans. Samarbetet med SOS Alarm är inte bara en viktig del i stadens övergripande trygghetsarbete, det är också ett unikt och innovativt samarbete mellan statligt bolag och kommun. Något vi är väldigt stolta över, säger Elina Bratt, säkerhetschef Helsingborgs stad.

Helsingborgs stad arbetar kontinuerligt och aktivt med trygghet- och brottsförebyggande frågor, att koppla ihop detta arbete med en strategisk partner ger möjlighet att ytterligare stärka och utveckla vår förmåga att skapa ett tryggt samhälle för alla människor. Det öppnar också upp för möjligheter att tillsammans möta de utmaningar offentlig sektor står inför och skapa positiva lösningar på samhällsutmaningar både på lång- och kort sikt. 

Kontaktpersoner

Sarah Hummerdal

Pressansvarig
08-205 307

SOS Alarm Sverige AB

Pressjour
08-205 307