Civilkurageskolan

Att ha civilkurage kan innebära flera olika saker, men i grund och botten handlar det om att stå för sin åsikt eller ha mod att förändra en situation. Här kan du lära dig mer om hur du kan hjälpa någon som råkat illa ut. Kanske till och med i huset där du bor.

Civilkurageskolan ger enkla tips till ökat civilkurage

Nina och Peter drivs att fler människor ska visa på civilkurage, genom att agera i situationer då det finns tecken på att barn eller vuxna far illa i sina hem. År 2014 grundade de Huskurage och deras bästa tips när man misstänker att någon far illa i hemmet är: 

  1. Knacka på hos grannen.
  2. Hämta hjälp av andra om det behövs. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen på 112 vid en situation som upplevs akut eller hotfull.
  4. Vill du inte stå kvar själv kan du hämta hjälp och ringa polisen, men bara att knacka på dörren kan räcka för att stoppa pågående våld. 

Se filmen med Nina och Peter. 

Hit kan du vända dig om du behöver stöd

Även om det finns många människor som visar på stort civilkurage så finns det situationer då hjälp kan underlätta och hjälpa. Här finns ett par organisationer som kan vara till stöd för dig eller någon du känner när det behövs. 

Kvinnofridslinjen

Ger stöd till dig som är utsatt eller utsatts för våld och hot.

Tjänsten är nationell. Numret är 020-50 50 50.

Kvinnojourer

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Läs mer på deras hemsida här.

Roks är Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. På deras hemsida finner du kontakt med din närmsta lokala jour.

Brottsofferjouren

Personer kan få stöd för utsatthet av misshandel, olaga hot, sexualbrott, grov kvinnofridskränkning, rån eller stöld. Jourerna finns lokalt. Om det behövs kan även brottsoffer få hjälpinstanser i linje med psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd.

Ring 0200-21 20 19 eller gå in på deras hemsida för att se närmsta kontakt.

Bris

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barn rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda. Ring 116 111 för kontakt eller läs mer på Bris hemsida här. 

Ungdomsmottagningen

Umo.se hittar du kontaktuppgifter till samtliga ungdomsmottagningar i landet. De kan bistå med svar kring frågor om bland annat sexuella övergrepp, tobak- och narkotikaproblematik och psykisk ohälsa.

Mansjour

Uppsala mansjour erbjuder stödsamtal via telefon eller personligt möte efter överenskommelse. Läs mer på deras hemsida.

Rikskriscentrum

Rikskriscentrums medlemsorganisationer är professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor. Läs mer på deras hemsida.