Om du vill göra mer

Det finns flera sätt att få mer kunskap om livräddning. Här är några tips på vart du kan vända dig om du vill veta mer.
1

Anmäl dig som sms-livräddare

Sms-livräddare är en app som meddelar privatpersoner som är kunniga inom hjärt-lungräddning när någon i närheten behöver hjälp.

Idag finns möjligheten endast för invånare i regionerna Stockholm, Västra Götaland, Sörmland, Västmanland, Blekinge, Östergötland, Halland, Jönköping och Kronoberg.

Läs mer om appen här

2

Registrera din hjärtstartare

Har du eller ditt företag en hjärtstartare? Registrera den då på Hjärtstartarregistret så att fler kan se var närmsta hjärtstartare finns. Det är en trygghet både i vardagen och när olyckan är framme.

Registrera din hjärtstartare här.

3

Stöd inom psykisk ohälsa

Vet du med dig att någon i din närhet har det svårt? Kanske behöver din närstående prata men du vet inte hur du ska agera? Det finns flera organisationer som kan ge tips och råd för dig som vill göra en insats. Läs mer hos t ex. Suicide Zero nedan.

Läs mer om Suicid Zero

4

Ta en kurs i livräddning

Det finns flera organisationer som erbjuder kurser inom livräddning. Det kan vara ett bra sätt att lära sig ännu mer och få testa på i ett handfast läge.

Kurser finns i hela landet. Läs mer i tipsen nedan.

HLR-rådet

Röda Korset

5

Ge blod

Att rädda liv kan innebära olika insatser. Att ge blod är ett bra sätt att hjälpa till och också livsviktigt. På många ställen råder det blodbrist i Sverige och har du en ovanlig blodgrupp kan det vara extra viktigt.

Kolla in var du kan ge blod nära dig.