Blåljusfamiljen tilldelas EENA:s hedersmedalj för insatser under pandemin

Under den pågående EENA-konferensen i Riga tilldelas de europeiska larmcentralerna och blåljusaktörerna en hedersmedalj för framstående insatser...
→ Blåljusfamiljen tilldelas EENA:s hedersmedalj för insatser under pandemin

SOS Alarm och Polisregion Bergslagen sluter historisk överenskommelse

Som första polisregion i landet har Polisregion Bergslagen nu nått en överenskommelse med SOS Alarm som möjliggör ett tätare och mer effektivt...
→ SOS Alarm och Polisregion Bergslagen sluter historisk överenskommelse

Förstärkning av medel till SOS Alarm

I budgetpropositionen för 2022 ökar regeringen anslagen till SOS Alarm inom ramen för det statliga alarmeringsavtalet. SOS Alarm tilldelas en...
→ Förstärkning av medel till SOS Alarm

Goda resultat av drönartransporter av hjärtstartare

Under 2020 genomförde SOS Alarm, Karolinska Institutet (KI), Västra Götalandsregionen och drönarföretaget Everdrone ett pilotprojekt med...
→ Goda resultat av drönartransporter av hjärtstartare

CoSafe och SOS Alarm inleder samarbete

SOS Alarm och CoSafe erbjuder Sveriges kommuner ett flertal tjänster inom skoltrygghet. Genom ett nytt samarbetsavtal mellan CoSafe och SOS Alarm...
→ CoSafe och SOS Alarm inleder samarbete

Slutsatser gällande brandolyckan på Polarbröd

I oktober 2020 tillsatte SOS Alarm en extern utredare för att granska den initiala hanteringen av inkommande larm och utlarmning av räddningstjänst...
→ Slutsatser av SOS Alarms utredning av brandolyckan på Polarbröd

112-statistik varje dygn

Visste du att du kan följa antalet 112-samtal i din kommun från senaste dygnet?
Gå till SOS Inblick

Pressmeddelanden och artiklar