Information om covid-19
För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt.
Samlad information om covid-19

Lägesbild med anledning av covid-19

Lägesbild den 27 maj 2020. Daglig uppdatering sker senast kl. 13.00.
→ Gå till lägesbilden

SOS Alarm driver pilotprojekt för att öka tryggheten i skolan

​SOS Alarm och AddSecure inleder ett pilotprojekt om skolsäkerhet tillsammans med Dalhemsskolan i Helsingborg. Syftet är att personalen ska få redskap att hantera svåra situationer och därmed öka tryggheten för elever, anställda och vårdnadshavare.
→ Läs mer om pilotprojektet här
112-statistik varje dygn
Visste du att du kan följa antalet 112-samtal i din kommun från senaste dygnet?
Gå till SOS Inblick

​Hög belastning på informationsnumret 113 13

Trycket på informationsnumret 113 13 har ökat de senaste dygnen. Från att ha legat på ca 30 samtal per dygn har samtalsantalet skjutit i höjden.
→ ​Hög belastning på informationsnumret 113 13

​Jourhavande präst utökar samtalsstöd

Tjänsten Jourhavande präst, som nås via nödnumret 112, utökar telefontiderna och nås nu varje dag mellan klockan 17:00 och 08:00.
→ ​Jourhavande präst utökar samtalsstöd

SOS Alarm undersöker möjligheter för akutmedicinska drönartransporter

SOS Alarm inleder ett samarbete med Karolinska Institutet och Everdrone. Syftet är att närmare undersöka möjligheterna och säkerheten kring akuttransporter med drönare av medicin och medicinsk utrustning till patienter som drabbats av livshotande hälsotillstånd. Förhoppningen är att man på sikt ska kunna genomföra drönarflygningar som räddar liv.
→ Läs mer om SOS Alarms samarbete med Everdrone och Karolinska Institutet

112-priset tilldelas insatsen vid sprängdådet i Linköping

Årets pris tilldelas polisen, räddningstjänsten, ambulansen och det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping.
→ Läs mer om årets prisutdelning här

AI-stöd i vårdbedömningar på 112

SOS Alarm utvecklar ett nytt medicinskt beslutsstöd som kommer innebära att AI-stöd i vårdbedömningar på 112 kommer att införas.
→ Läs mer om AI-stöd i vårdbedömningar
Blir man inte tillräckligt snabbt larmad och informerad, när en händelse inträffar, då blir man tvåa på bollen.
Gunnar Bergström
Se intervjufilmen med Gunnar som berättar om SOS Alarms roll i Sveriges krisberedskap

Lättare att hitta nödställda som ringer 112

Positioneringen av hjälpsökande som ringer 112 blir bättre, genom införandet Advanced Mobile Location, AML.
→ Läs mer om införandet av AML

Pressmeddelanden och artiklar