Information om covid-19
För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt.
Samlad information om covid-19
112-statistik varje dygn
Visste du att du kan följa antalet 112-samtal i din kommun från senaste dygnet?
Gå till SOS Inblick

​Drönare blir en del av alarmeringskedjan hos SOS Alarm

I juni blir drönare en del av alarmeringsresurserna hos SOS Alarm. Sverige blir därmed först i världen med att genomföra kliniska studier för akutmedicinska drönartransporter och driftsätta drönare i skarpa utalarmeringar.
→ ​Drönare blir en del av alarmeringskedjan hos SOS Alarm

SOS Alarm lanserar sensorlarm för MC-olyckor

SOS Alarm lanserar sensorlarm vid motorcykelolyckor. Genom appen ”Detecht” kan motorcyklister få ett sensorlarm som identifierar en olycka och...
→ SOS Alarm lanserar sensorlarm för MC-olyckor

SOS Alarm i Luleå koordinerar militärhelikopter

I takt med att antalet smittade av covid-19 fortsätter att öka så ökar också belastningen på den traditionella sjukvården och dess resurser.
→ SOS Alarm koordinerar militärhelikopter för coronapatienter

AI-stöd i vårdbedömningar på 112

SOS Alarm utvecklar ett nytt medicinskt beslutsstöd som kommer innebära att AI-stöd i vårdbedömningar på 112 kommer att införas.
→ Läs mer om AI-stöd i vårdbedömningar

​Hög belastning på informationsnumret 113 13

Trycket på informationsnumret 113 13 har ökat de senaste dygnen. Från att ha legat på ca 30 samtal per dygn har samtalsantalet skjutit i höjden.
→ ​Hög belastning på informationsnumret 113 13

SOS Alarm driver pilotprojekt för att öka tryggheten i skolan

​SOS Alarm och AddSecure inleder ett pilotprojekt om skolsäkerhet tillsammans med Dalhemsskolan i Helsingborg. Syftet är att personalen ska få redskap att hantera svåra situationer och därmed öka tryggheten för elever, anställda och vårdnadshavare.
→ Läs mer om pilotprojektet här

112-priset tilldelas insatsen vid sprängdådet i Linköping

Årets pris tilldelas polisen, räddningstjänsten, ambulansen och det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping.
→ Läs mer om årets prisutdelning här

Lättare att hitta nödställda som ringer 112

Positioneringen av hjälpsökande som ringer 112 blir bättre, genom införandet Advanced Mobile Location, AML.
→ Läs mer om införandet av AML
Blir man inte tillräckligt snabbt larmad och informerad, när en händelse inträffar, då blir man tvåa på bollen.
Gunnar Bergström
Se intervjufilmen med Gunnar som berättar om SOS Alarms roll i Sveriges krisberedskap

Pressmeddelanden och artiklar