Välkommen till 112-dagen 2021

Den 11 februari klockan 13.00-15.30 bjuder SOS Alarm in till 112-dagen, som den här gången blir ett digitalt event!

Hållbarhet i förändringens tid

Inget är sig längre likt, förutom att inget längre är sig likt. Vårt samhälle utmanas ständigt, både av små och stora hot, och av löften om omvälvande förändring. Är vi tillräckligt innovativa för att lösa dagens och morgondagens problem på ett bättre sätt?

Förmågan till långsiktig återhämtning och anpassning, som ibland kallas resiliens, är temat för årets 112-dag. Ett resilient samhälle är också ett hållbart samhälle. En hållbar organisation förmår anpassa sig till förändrade krav och förväntningar från medborgare och kunder. Ett hållbart samhälle förutsätter en grundläggande gemensam förståelse för vad som händer.

Välkommen till 112-dagen 2021! Anmäl dig här

En länk till evenemanget skickas via e-post några dagar innan den 11 februari till dig som anmält dig.

 

Program

13.00 Välkomna till 112-dagen

Samhällets trygghetssystem måste hela tiden utvecklas. SOS Alarm står inför det största teknologiska utvecklingssprånget på många år. Maria Khorsand, VD SOS Alarm, talar om vilka krav detta ställer på kontinuerlig innovation och investeringar.

13.10 Information och förtroende under en samhällskris

Panel 1: Kommunikation och förtroende.
En samhällsomfattande pandemi ställer stora krav på myndigheternas förmåga att kommunicera förtroendeingivande med medborgarna. Hur har det egentligen gått och hur har några centrala aktörer lyckats hantera ryktesspridning via sociala medier när kunskapsläget inledningsvis var så begränsat? 

Deltagare: Christer Janson, Folkhälsomyndigheten, Staffan Ekengren, SOS Alarm, och Jeanette Fors-André, expert på förtroendekriser.

Panel 2: Informationssamverkan mellan aktörer.
Coronakrisen satte samhällets olika informationskanaler under hård press. Ingen enskild aktör sitter inne med alla svaren, men tillsammans blir bilden ganska heltäckande. Hur ser man till att medborgarna känner till vart de ska vända sig för att få svar på sina frågor, och hur upprätthåller man tillgängligheten när alla samtidigt söker information? 

Deltagare: Camilla Hedquist, MSB (Krisinformation.se), Mona Engström, YouCall (113 13), och Katarina Winell, Region Stockholm (1177).

 

13.50 Virtuell fikapaus

 

14.00 Välkommen tillbaka
Resiliens är temat för 112-dagen 2021. Vilken motståndskraft har individer, organisationer och samhällen när de utsätts för prövningar? Var går bristningsgränsen för samhällskontraktet mellan samhälle och medborgare? Joakim Jardenberg – debattör, rådgivare och expert på sociala medier –  behandlar detta tema och inspirerar samtidigt till vidare diskussion.

14.20 Byggstenar för framtiden

Panel 1: Kriser skapar möjligheter.
Kris är bara ett annat ord för möjlighet. Det slitna kinesiska ordspråket har fått en helt ny innebörd under coronaåret 2020. I ett samtal med representanter från några organisationer som har befunnit sig i frontlinjen lyfter vi fram goda exempel på verksamheter som snabbt ritade om sina kartor för att stämma bättre med den nya terrängen.

Deltagare: Markus Lingman, Region Halland, med flera.

Panel 2: Hur skapar vi byggstenar för en hållbar framtid med hjälp av innovativa lösningar? 
Innovation förknippas ofta med små start-ups i näringslivet. Men faktum är att alla organisationer kan vara innovativa, utifrån sina respektive ramar och uppdrag. Förmågan att möta omvärldens förväntningar och krav förutsätter allt mer innovationskraft även av samhällets olika aktörer. Välkomna till en panel om innovationens potential.

Deltagare: Elina Bratt, Helsingborgs stad, Camilla Palmér, SMHI och David Ångell, SOS Alarm. 

15.00 Inrikesminister Mikael Damberg  

Inrikesministern gör en reflektion över den krissituation vi befinner oss i med anledning av den pågående pandemin, för att sedan tala om hur regeringen arbetar med att stärka Sveriges krisberedskap och det civila försvaret.

15.20 Utdelning av 112-priset 

112-priset delas ut till aktörerna i en händelse där samverkan spelat en avgörande roll. Priset har tidigare år delats ut till bland annat insatsen vid explosionen i Linköping 2019 och sökinsatsen efter 12-åriga Dante 2018.

15.30 112-dagen avslutas 

 

Dagens medverkande

Mikael Damberg
Inrikesminister.

Elina Bratt
Säkerhetschef på Helsingborgs stad med fokus på trygghetsskapande och brottsförebyggande. Bakgrund inom Polismyndigheten.

Staffan Ekengren
Kommunikationschef på SOS Alarm. Har tidigare varit chef för Scania Newsdesk och presschef för Ica-gruppen. 

Mona Engström
Projektledare på YouCall Sverige AB, ett dotterbolag till SOS Alarm, som hanterar samtliga samtal till informationsnumret 113 13.

Jeanette Fors-Andrée
Krishanterare, medietränare och medierådgivare med en gedigen erfarenhet av komplexa kriser. Har en bakgrund som krishanterare inom Svenskt Näringsliv och från PR-byrå.

Camilla Hedquist
Tf enhetschef för Krisinformation.se som drivs av MSB och förmedlar bekräftad information från svenska myndigheter före, under och efter en kris. Webbplatsen har blivit utsedd till bästa myndighetssida på Facebook under andra kvartalet 2020.

Christer Janson
Presschef på Folkhälsomyndigheten som fått pris av Sveriges Kommunikatörer för dagliga presskonferenser om coronaläget.

Joakim Jardenberg
Föreläsare, inspiratör, utbildare och senior rådgivare inom media, internet och sociala medier. Helsingborgs stad blev Sveriges IT-kommun 2015 under hans tid som internetchef där.

Maria Khorsand
VD för SOS Alarm. 

Markus Lingman
Årets AI-svensk 2020. Strateg och överläkare i sjukhusledningen Region Halland. Bakgrund som forskande kliniker och chef i vården.

Camilla Palmér
Huvudprojektledare för införandet av ett förnyat vädervarningssystem. Förändringsprojektledare med bakgrund inom offentlig verksamhet, med fokus på kris och kommunikation.

Katarina Winell
Kommunikationsdirektör på Region Stockholm. Leder regionens kommunikationsarbete mot covid-19, bl a via 1177 Vårdguiden och samordning med lokala aktörer, nationella myndigheter och kommunikationsdirektörer i andra regioner.

David Ångell
Tjänsteutvecklare SOS Alarm.

 

Mer om 112-dagen

Den 11 februari uppmärksammas 112-dagen i hela Europa. 112-dagens dialogforum, som ordnas av SOS Alarm, är ett kostnadsfritt evenemang för att främja dialog i frågor som rör larm- och vårdkedjan och Sveriges krisberedskap. Evenemanget har tidigare ägt rum på Münchenbryggeriet i Stockholm, men blir nu digitalt med anledning av den rådande pandemin. I samband med 112-dagen intensifierar SOS Alarm även kommunikationen mot allmänheten för att öka kunskapen om nödnumret.