Välkommen till 112-dagen 2023

SOS Alarm bjuder in till 112-dagen fredagen den 10 februari klockan 13:00-15:30.

112-dagen 2023: Framtidens larmkedja – från samverkan till samordning i beredskapens tid

Spänningarna i världen och Europa påverkar även Sverige, och med ett Nato-medlemskap runt hörnet finns en ny beredskapsförordning för hur civilförsvar och beredskap behöver rustas – en stor samordningsinsats som ställer krav på både investeringar och aktörer. Men vad innebär denna satsning? Hur påverkas olika aktörer? Vilka krav ställer det på en redan hårt ansatt kompetensförsörjning? Och kanske viktigast av allt – hur attraherar vi fler att söka sig till samhällsviktiga funktioner?

Välkommen till 112-dagen 2023! Anmäl dig här

En länk till evenemanget skickas via e-post några dagar innan den 10 februari till dig som anmält dig. Du som anmäler dig efter den 8 februari får länken direkt i mejlet som bekräftar din anmälan.

 

Program

13:00 Välkommen till 112-dagen

SOS Alarms nya VD Madeleine Raukas hälsar välkommen.

 

13:10 Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin

Hur kommer Sveriges nya regering arbeta med att stärka svenskt civilt försvar och krisberedskap? Carl-Oskar Bohlin, nytillträdd minister för civilt försvar, ger sin bild av totalförsvarsuppbyggnaden och hur regeringen arbetar för att öka landets motståndskraft vid kris, höjd beredskap och krig.

 

13:30 Struktur för ökad motståndskraft – från idé till handling

Den 1 oktober 2022 trädde en ny beredskapsförordning i kraft. Målsättningen är att Sverige ska gå från krisberedskapssamverkan till samordning med sex civilområden och tio beredskapssektorer. Hur kommer det nya systemet fungera i praktiken? Vilket ansvar åligger varje sektor? Och hur kan samhällets aktörer samverka för att skapa förmåga där den behövs som mest?

Panelsamtal I: Civilt försvar i 2020-talets tidevarv – gårdagens erfarenheter och morgondagens behov

Många förändringar har redan skett sedan beredskapsförordningen trädde i kraft i höstas, men vad innebär övergången från krisberedskapssamverkan till samordning i praktiken? Hur har olika aktörer arbetat med implementeringen och vilken betydelse kan ett framtida Nato-medlemskap ha för offentlig sektor?

Medverkande: Taha Alexandersson, Socialstyrelsen, Camilla Asp, MSB, Kristina Syk, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och Anders Fredriksson, SOS Alarm.

Panelsamtal II: Varför civilområden och beredskapssektorer? Djupdykning i framtidens samverkan och en struktur i förändring

Cirka 60 myndigheter har blivit beredskapsmyndigheter efter att beredskapsförordningen trädde i kraft vilket medför ett nytt och större ansvar för att stärka samordningen vid kris, höjd beredskap och krig. Sex nya civilområden har bildats där vissa utvalda länsstyrelser är ansvariga. Hur fungerar det nya systemet och vad görs inom respektive sektor? Hur påverkas samverkansarbetet inom blåljussektorn? Vilka skillnader finns mellan det gamla och det nya arbetssättet? Historiska lärdomar och framtida spaningar diskuteras med initierade [civila och militära] experter.

Medverkande: Richard Boman, Länsstyrelsen Örebro län, Henrik Larsson, MSB, Martin Lundblad, SOS Alarm.

 

14:10 Virtuell fikapaus

 

14:20 Kampen om kompetensen

Det finns ett stort samhällsengagemang bland dagens unga, som drömmer om att göra skillnad. Hur lockar vi dem till att bli en del av blåljussektorn och totalförsvaret? Och hur får vi fler att stanna kvar i en tuff och utmanande miljö som gör skillnad på riktigt?

Generation Z i totalförsvaret

En undersökning från Kairos Future visar att fler unga drömmer om att göra skillnad i vardagen snarare än jagar efter en hög lön – trots det finns stora rekryteringsutmaningar inte minst inom blåljussektorn. Hur får vi fler att söka sig till blåljusfamiljen?

Medverkande: Rikard Molander, Kairos Future.

 

Panelsamtal: Hur lockar vi framtidens samhällshjältar?

Med avstamp i rapporten från Kairos Future tar vi pulsen på det arbete som pågår för att få fler säkra kompetensförsörjningen inför framtiden. Hur får man fler att vilja bli poliser? Och hur jobbar räddningsstjänst och ambulanssjukvård med att locka till sig framtidens kompetens?

Medverkande: Ann-Therése Enarsson, Futurion, Donovan Häll, SKR, Katharina von Sydow, Polisförbundet och Jonas Lind, SOS Alarm.

 

15:20 Utdelning av 112-priset 2023

112-priset 2022 delas ut till en eller flera aktörer som under 2022 gjort betydande samhällsinsatser. Priset delas ut för åttonde året i rad och har de senaste åren tilldelats insatserna Sluta skjut (2022), psykisk ohälsa (2021) och sprängdådet i Linköping (2020).

Se filmer om tidigare 112-priser här.

 

15:30 112-dagen avslutas

 

Medverkande

Carl-Oskar Bohlin
Minister för civilt försvar.

 

Taha Alexandersson
Krisberedskapschef på Socialstyrelsen som från 1 oktober är sektorsansvarig myndighet för beredskapsarbetet inom hälsa, vård och omsorg. Sitter i styrelsen för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Camilla Asp
Överdirektör och tidigare chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB. Sitter i styrelsen för Försvarshögskolan och Folk och försvar.

Kristina Syk
Expert på totalförsvar och civilt försvar, SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen), med tyngdpunkt på frågor om civil beredskap samt näringslivets förutsättningar och roll. Tidigare strategisk rådgivare inom civila beredskapsfrågor och totalförsvar. 

Richard Boman
Kanslichef Mellersta civilområdet, Länsstyrelsen Örebro län. Tidigare ansvarig för chefs- och ledarprogrammet inom civilt försvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan samt verksam inom bl a underrättelsetjänst hos Försvarsmakten. 

Henrik Larsson
Enhetschef på MSB med ansvar för MSBs uppgift som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skyddet av civilbefolkningen. Lång erfarenhet av krisberedskap och räddningstjänstfrågor.

 

Rikard Molander
Analytiker på konsult- och analysföretaget Kairos Future med fokus på arbetsliv, utbildning och ungas värderingar i Sverige och internationellt. 

Ann-Thérese Enarsson
VD för Futurion, en tankesmedja för framtidens arbetsliv som grundats av TCO och TCO-förbunden. Utbildad jurist med lång erfarenhet av omvärldsanalys och opinionsbildning.

Donovan Häll
Förhandlare inom arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner. Arbetar bland annat med avtalen inom räddningstjänstens område.

Katharina von Sydow
Nytillträdd ordförande för Polisförbundet. I grunden polis och de senaste åren regionsordförande i Väst. Verkar för bättre förutsättningar och villkor för landets poliser.

Madeleine Raukas
VD för SOS Alarm.

Anders Fredriksson
Säkerhetschef på SOS Alarm.

Jonas Lind
Chef för SOS Alarms operativa verksamhet.

Martin Lundblad
Beredskapschef på SOS Alarm.

Jenny Friberg
Moderator för 112-dagen. Inhousebyråledare på SOS Alarm. 

Kenny Lorentzon
Moderator för 112-dagen.
Chef Kundcenter på SOS Alarm.