Forskning och utveckling

SOS Alarm har en tydlig anknytning till forskning och utveckling.

Fler av de områden som SOS Alarm verkar inom blir alltmer uppmärksammade i samhället och inom forskarvärlden. Det gäller t ex nödsamtal, betydelsen av tidiga insatser vid akut sjukdom, olyckor och kriser. Större vikt läggs även vid förebyggande insatser inom räddningstjänst, säkerhet och krisberedskap. Rätt åtgärder i tidiga skeden kan rädda liv och egendom men ger också förutsättningar för verkningsfulla och kostnadseffektiva åtgärder i nästa steg.

SOS Alarm medverkar i flertalet forskningsprojekt som bl a avser hjärtstopp och stroke. Data från hundratusentals ambulansärenden varje år ger underlag för att utveckla effektivare vårdkedjor. Medverkan i kunskapsutvecklingen på detta område stämmer väl in SOS Alarms mål att utveckla rollen som strategisk partner till sjukvården och med arbetet för ett tryggare samhälle.

SOS Alarm har, tillsammans med forskare och andra aktörer, genomfört ett antal studier. Du hittar dessa genom att klicka på länken nedan. Vi har även ett par pågående studier, som du också kan klicka dig vidare till. 

Vi får ibland frågor om att inleda samarbeten för ett projekt eller en idé. Har du en sådan fråga, fyll i formuläret så återkommer vi till dig.