Pågående studier

För närvarande pågår ett antal studier som SOS Alarm medverkar i.

SAMS (SAving More lives in Sweden)

Dubbelutlarmning vid misstänkta hjärtstopp. 

Samarbete med vårdutbildningen vid universitet och högskolor

Ett utökat samarbete mellan SOS Alarm och flera universitet och högskolor med syfte att skapa förståelse för SOS-sjuksköterskans arbete. 

Tango 2

Tango 2 är en studie som syftar till att undersöka om en förenklad HLR-metod med enbart bröstkompressioner är likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar enligt principen 30:2 vid bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus.