SAMS

SAMS är en förkortning av SAving More lives in Sweden.

Flera län i Sverige har börjat med s k dubbelutlarmning vid misstänkta hjärtstopp. Syftet är att nå den drabbade snabbare och vara fler personer att hjälpa till med hjärt-lungräddning.

I Stockholm har SALSA-projektet visat på ökad överlevnad för gruppen hjärtstopp utanför sjukhus, och metoden med dubbellarm ska nu utvärderas även i övriga medverkande län.