Vårdutbildning

Ett utökat samarbete har inletts mellan SOS Alarm och flera universitet och högskolor som bedriver specialistutbildning i akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård. Vårdutvecklare vid SOS Alarm har en teoridag med studenterna som sedan genomför verksamhetsförlagd utbildning på en SOS-central under tre dagar.

Intervjun vid 112-samtalen utgör oftast första länken i vårdkedjan. Det är en av utgångspunkterna för det samarbete som har inletts mellan SOS Alarm och ett antal universitet och högskolor. SOS Alarm har sedan flera år specialistutbildade sjuksköterskor anställda som vårdutvecklare med uppdrag att utveckla vårdfrågorna vid SOS-centralerna. Samarbetet med högskolor och universitet ger en ökad kunskap om SOS-operatörernas och SOS-sjuksköterskornas arbete. Det är en viktig del i samarbetet med medarbetare inom ambulanssjukvården med syfte att stärka hela vårdkedjan utifrån ett patientfokus.

Samarbete finns idag med bl a: Karlstads Universitet, Karolinska Institutet, Sophiahemmet i Stockholm, Mittuniversitetet i Härnösand, Sundsvall och Östersund

Kontaktpersoner: Margareta Lundén, SOS Alarm