Projektansökan

Har du frågor om forskning eller en idé som du vill samarbeta med oss om?

Fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig. Det är viktigt för oss att få in dessa uppgifter för att kunna ta ställning till om och i så fall hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut

Projektansökan FoU

Typ av ansökan:
Etikprövning: