Tidigare studier

Här samlas tidigare studier som är avslutade.

Identifiera sepsis

Studiens syfte var att tydliggöra hur sepsis beskrevs under larmsamtalet. 

Simuleringsstudier

Simulering och utvärdering av larmsamtal som handlar om hjärtstopp. 

Onödiga ambulanskörningar

En studie av akuta ambulanstransporter i Göteborg. 

Rumba

Projekt SMS-livräddare syftar till att öka överlevnaden av hjärtstopp i Stockholm. 

Emergency Medical Dispatch

Ett internationellt projekt för att skapa gemensam grund för forskning inom området larmcentral. 

Emotionella markörer

En studie om känslors betydelse för intervjusituationen mellan hjälpsökande och SOS-operatörer. 

Gepard

Styrning till rätt vårdnivå av äldre patienter. 

Hasta

Projektet syftar till att minska konsekvenserna för strokepatienter. 

Hjärnvägen 2

En stuide som kartlägger den tidiga strokevårdkedjan med fokus på tidig upptäckt. 

Opal

Projektet har lett till en modell för att få optimal användning av ambulanser med givna väntetidsmål. 

Salsa

Projektet syftar till ökad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus genom användning av defibrillator. 

Tango

Studie av telefonrådgivning vid hjärtstopp. 

Åsa I

Projektet syftar till att skapa ett system för regelmässig återkoppling mellan ambulanspersonal och SOS-sjuksköterskor.