Emergency Medical Dispatch

Emergency Medical Dispatch, First link in Chain of Survival and the gatekeeper for Emergency medical services, ett internationellt projekt för att skapa en gemensam grund för fortsatt forskning inom området larmcentral.

En enkät med frågor rörande respektive lands organisation och verksamhet är tillsänd ett 15-tal länder världen över. Arbetet med att sammanställa inkomna svar pågår.

Studien genomförs av Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utveckling, Södersjukhuset.