Gepard

Styrning till rätt vårdnivå av äldre patienter.

GEPARD är ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom Stockholms läns landsting(SLL) med syfte att förbättra den prehospitala vårdkedjan för våra geriatriska (≥65 år) patienter inom Nacka - Värmdö området. Fler geriatriska patienter kan erbjudas sjukhusspecifik vård utifrån dennes medicinska vårdbehov. Modellen kan därefter användas inom hela SLL.

Studiens huvudsyfte är att studera om specialistutbildade sjuksköterskor i ambulans med hjälp av ett triageringsverktyg och läkarkontakt, säkert kan styra patienten till rätt vårdinstans redan i en ambulansmiljö. Ett validerat triageringsverktyg kommer att ligga till grund för att skapa möjligheter att styra/triagera patienten till rätt vårdinstans. GEPARD avser utlarmning av ambulans med prioritet 2 och 3. Samarbetspartners är Stockholms Prehospitala Centrum (SPC) SOS Alarm AB, FALCK Ambulans AB, AISAB, Nacka Närakut Proxima samt Nacka Geriatriken.

Studien är avslutad och presenteras i en avhandling av doktorand Veronica Vicente.