Hjärnvägen 2

Hjärnvägen 2 är en studie som testar specifika frågor på larmcentralen och retrospektivt kartlägger den tidiga strokevårdkedjan med fokus på tidig upptäckt och reducerad fördröjning samt hälsoekonomiska aspekter för strokevården i Västra Götalansregionen (VGR).

Målsättningen är att beskriva svaga länkar i den tidiga vårdkedjan samt hälsoekonomiska data vid misstänkt akut stroke där det finns utrymme för förbättringsåtgärder vid omhändertagandet av dessa patienter.

Studien är avslutad.