OPAL - Optimerad ambulanslogistik

Projektet, som har bedrivits i samverkan med forskare vid Linköpings Universitet, har lett fram till en doktorsavhandling kring ambulanslogistik.

Forskaren Tobias Andersson har utvecklat en modell för att få optimal användning av ambulanser med givna väntetidsmål. Det har också handlat om att visualisera beredskapsläge, ruttplanering m m. Ett verktyg har tagits fram med syftet att få rätt patient i rätt typ av fordon vid rätt tidpunkt.

Beredskapsmodulen för Opal har testats inom SOS Alarm och installeras i flera landsting på försök. Den lanserades brett 2009 som en tilläggstjänst till SOS Alarms ambulansavtal med landstingen.