RUMBA (Response to Urgent mobile Message for Bystander Activation)

Projekt SMSlivräddare syftar till att öka överlevnaden vid hjärtstopp i Stockholm.

SMSlivräddare är ett forskningsprojekt drivet av Södersjukhuset och Karolinska Institutet i där mobil positioneringsteknik (geografisk lägesbestämmning av mobiltelefoner) används för att identifiera och snabbt larma livräddare med kunskap i hjärt- och lungräddning i till hjärtstopp utanför sjukhus. Projektet stöds av Hjärt och lungfonden och Stockholms läns landsting.

Personer som är utbildade i hjärt- och lungräddning kan anmäla sitt intresse för att ingå i projektet genom att registrera sig på www.smslivraddare.se

Så fungerar SMSlivräddare

När ett nödsamtal inkommer till 112 lägesbestäms samtalet geografiskt. Vid misstanke om att ett hjärtstopp har skett aktiverar larmoperatören ett positioneringssystem som lägesbestämmer de mobiltelefonanvändare som är anslutna till tjänsten SMSlivräddare. I de fall någon användare befinner sig i närheten av platsen för det misstänkta hjärtstoppet larmas livräddaren via mobiltelefon. Samtidigt larmas ambulans och räddningstjänst.