SALSA

SALSA (Saving lives in Stockholm Area) syftar till ökad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus genom tidig användning av defibrillator.

SALSA är ett samverkansprojekt mellan Södersjukhuset i Stockholm och räddningstjänsten, som ofta snabbast kan nå fram till den som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus. Därför har nio brandstationer i stockholmsområdet utrustats med defibrillatorer samtidigt som 400-500 anställda inom räddningstjänsten utbildats att använda dessa. Genom ökad användning av defibrillatorer kan projektet höja överlevnaden för personer som drabbats av hjärtstopp.

Dödligheten vid hjärtstopp ökar med 5-10 procent för varje minut det dröjer innan defibrillering sätts in. Därför avlider 98 av 100 personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus innan de har kommit till sjukhus. Målet för SALSA har varit att öka överlevnaden vid hjärtstopp från 2 till 6 procent genom att tiden till defibrillering minskas från 9 till 6 minuter.

SOS Alarms medverkan innebär framför allt att ambulansdirigenten har möjlighet att larma ut räddningstjänsten på s k SALSA–larm.

Studien slutfördes under 2009 och är nu en permanent verksamhet i Stockholm. SALSA-studien fungerar som förlaga till SAMS-projektet.