Simuleringsstudier

Larmoperatörens instruktioner och råd i väntan på ambulans syftar till att omhänderta patienten på bästa sätt. Exempelvis vid hjärtstopp är det avgörande att hjärt- och lungräddning snabbt kommer igång.

Studien syftar till att i första hand utveckla ny T-HLR (operatören ger instruktion om hjärt- och lungräddning via telefonen). Detta är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och SOS Alarm.

Larmoperatören/sjuksköterskan sitter i sin operativa miljö och ger instruktioner så verklighetstroget som möjligt. HLR utförs av tillfrågade frivilliga på en HLR - docka (RescueAnne), där flertalet inte har någon utbildning inom HLR. Genom att göra band och ljudinspelningar av HLR-situationerna kan dessa utvärderas systematiskt och påvisa vilken effekt instruktionerna har.