Tango

Studie av telefonrådgivning vid hjärtstopp.

TANGO (Telephone Assisted CPR and Evaluation of Efficiency amongst Compression only and Standard CPR) var en studie där i vilken traditionell telefonledd hjärt-lungräddning (T-HLR) med hjärtmassage och konstgjord andning jämfördes med förenklad T-HLR med enbart hjärtmassage.

Studien byggde på erfarenheterna av telefonledd hjärt-lungräddning(HLR) från ett stort antal larm som togs emot av SOS Alarm där operatörerna har instruerat den som ska hjälpa till. I studien jämfördes traditionell telefonledd hjärt- lungräddning som innebär både kompressioner och inblåsning med en förenklad form för återupplivning med enbart kompressioner (förenklad HLR). Den genomförda studien visade ingen signifikant skillnad i överlevnad mellan metoderna. Samtidigt pågick en amerikansk studie, DART, med liknande upplägg och som kom fram till jämförbart resultat.

Baserat bland annat på dessa studier så har instruktioner per telefon nu ändrats till enbart kompressioner vid plötsligt oväntat hjärtstopp. Undantag är barn samt om hjärtstoppet är orsakat av andningshinder, då instrueras både kompressioner och inblåsningar.

Studien avslutades 2009. Långtidsuppföljning visar att resultatet står sig.