Hjärtstopp identifieras med stöd av artificiell intelligens

SOS Alarm har tillsammans med företaget Corti tagit artificiell intelligens och maskininlärning till hjälp för att snabbare och säkrare identifiera hjärtstopp. Tekniken kommer att integreras i vårt nya medicinska beslutsstöd STEP.

 

Genom maskininlärning har flera miljoner nödsamtal om hjärtstopp analyserats. Systemet har lärt sig ljudbilder, nyckelord och symtom som förekommer vid dessa samtal. På så sätt kan SOS-operatören kan uppmärksammas om att samtalet kan röra ett misstänkt hjärtstopp och snabbt agera för att påskynda insatser. Typiska varningssignaler kan vara att patienten är medvetslös eller andas konstigt. Ju fler ”trigger-ord”, desto större sannolikhet att det handlar om ett hjärtstopp.

– Tanken är att vi efter hand ska kunna identifiera alla allvarliga sjukdomstillstånd med hjälp av AI, berättar innovationsledare Mattias Regnell, SOS Alarm. I framtiden kan det handla om stroke och andra allvarliga tillstånd. Vi kan också kombinera detta med video, vilket är en väldig fördel.