Drönare för snabb lägesinformation

SOS Alarm genomför tester med drönare för att snabbare skapa lägesbilder vid olyckor samt andra allvarliga händelser och trygghetsrelaterade situationer. Eftersom drönare flyger fågelvägen kan de alltid anlända till platsen snabbare än utlarmade resurser. Genom video kan drönaren förmedla värdefull information till såväl SOS Alarms operatörer som till utryckningspersonalen.

Genom strategiskt placerade drönarhangarer kan stora delar av landet förses med drönarkapacitet. Flygtiden för de kraftigaste eldrivna drönarna är i dagsläget omkring 55 minuter. I nya drönarsystem eftersträvas en längre flygtid, dels för att kunna flyga på en olycksplats längre, dels för att kunna flyga i sämre väder som regn, snö och kraftiga vindar.

SOS Alarm inväntar för närvarande besked från tillståndsmyndigheten om att tillåta flygningar utom synhåll för drönarpiloten. I den räddningstrafik som undersöks navigeras drönaren via GPS-positionering samt av en pilot som följer flytningen på skärm.

– Med drönarstöd skulle vi bättre kunna planera och samordna räddningsinsatser i ett tidigare skede, säger innovationsledare Mattias Regnell, SOS Alarm.