Innovationsbolag stärker forskning och utveckling

SOS Alarm Innovation är vårt dotterbolag för att stärka och accelerera företagets innovations- och utvecklingsarbete. Målet är nya tekniska och digitala trygghets- och säkerhetslösningar inom samtliga SOS Alarms verksamhetsområden.

SOS Alarm har under de senaste åren förstärkt inriktningen på teknik och innovation. Några resultat är 112-appen, ett nytt medicinskt beslutsstöd med stöd av artificiell intelligens, drönartransporter av hjärtstartare samt digitala nycklar för att underlätta inpassering för räddningstjänst och ambulans.

Med SOS Alarm Innovation AB kan insatserna vidareutvecklas nära den ordinarie verksamheten. Hittills har satsningarna i huvudsak skett tillsammans med partnerföretag men nu kommer SOS Alarm Innovation även att starta egen utveckling.

– Rent praktiskt ligger de innovationer som vi satsar på lite vid sidan av linjeverksamheten, berättar Thomas Nohre, VD för SOS Alarm Innovation. Vi utforskar framtiden och vill i högre grad satsa på egen utvecklingsverksamhet. Detta kan ge SOS Alarm ett mervärde som är till nytta både för allmänheten och för våra kunder.

Ett exempel är de pågående försöken med drönare som stöd vid räddningsinsatser.

– Vi vill själva kunna tillhandahålla drönarpiloter och genomför nu tester fram till hösten 2022.