Smart passage öppnar dörrar för räddningstjänst och ambulans vid larm

Smart passage är SOS Alarms passersystem med digital nyckelhantering som ger digital access och säkerställer en trygg inpassering för räddningstjänst och ambulans vid pågående larm.

Den digitala inpasseringstjänsten riktar sig till räddningstjänst, ambulans, fastighetsägare och kunder med automatiska brandlarm kopplade till SOS Alarm. Behörigheten är aktiv under pågående larm och tas därefter bort.

Smart passage ger tillträde, men inga dörrar står olåsta genom att systemet integreras i fastighetens befintliga passersystem och/eller smarta låscylindrar. Med den digitala behörigheten som administreras av SOS Alarm försvinner risken att räddningstjänst och ambulans blir stående utan att snabbt kunna komma in. Det är värdefull tid som kan sparas i en akut situation.

Räddningstjänster runtom i landet vittnar om en otymplig och besvärlig nyckelhantering där de ofta upptäcker att nycklar inte passar. Utan att kunna ta sig in i byggnader måste de resa stegar och undersöka läget innan de kan bryta upp dörrar. I dag är sex räddningstjänster i landet anslutna till systemet, däribland Storstockholms Brandförsvar och Räddningstjänsten Mälardalen.

Tillsammans med SOS Alarms samarbetspartners Amido och Swedlock samt certifierade installatörer skräddarsys den bästa och tryggaste lösningen. När larmet går tilldelas en specifik behörighet för inpassering i lås, passersystem och i det utryckande fordonet.