Nytt beslutstöd underlättar medicinska bedömningar

Under 2021 påbörjas implementeringen av ett nytt avancerat medicinsk beslutsstöd vid samtliga 15 SOS-centraler i landet. Systemet, som började utvecklas 2018, ger operatören ett säkrare stöd för att kunna identifiera sjukdomstillstånd och larma ut prioriterade insatser.

Det nya beslutsstödet, STEP (Säkerhet, Trygghet, Effektivitet och Precision), leder operatören genom ett ”träd” av frågor till den uppringande. Varje svar ger möjlighet att smalna av symtomen för att snabbare komma fram till ett misstänkt sjukdomstillstånd. Detta blir sedan avgörande för prioriteringen och vägledningen för ambulanssjukvården.

Genom STEP har operatörerna fått tillgång till ett bedömningsinstrument som gör att de i högre grad kan fokusera på patienterna i stället för att bryta koncentrationen genom att själva överväga följdfrågor. Samtidigt som systemet utgör ett stöd är det operatören som ytterst avgör om systemets bedömning förefaller rimlig.

En betydande fördel är också att SOS-sjuksköterskor som kopplas in i samtal får en snabb överblick över hur samtalet har utvecklats, utan att det behövs en manuell överlämning från SOS-operatören.

STEP kommer att vidareutvecklas kontinuerligt i takt med nya forskningsrön och behandlingsmetoder.