Ny teknisk plattform för framtidens 112-tjänst

I över 40 år har SOS Alarm verkat för ett tryggare Sverige för alla, ett uppdrag som förändras i takt med samhällets utveckling. För att skapa världens bästa larmkedja krävs det att vi hänger med i den tekniska utvecklingen. Därför bygger vi nu en ny teknisk plattform som skapar förutsättningar för framtidens 112-tjänst.

SOS Alarm har alltid varit på en resa mot förbättring där teknik ständigt har varit en viktig del av vår utveckling. Det har hänt mycket från tiden då snörväxlar användes för att larma ut rätt hjälp till rätt plats i rätt tid.

Men utvecklingen i samhället, i synnerhet de tekniska framstegen, rusar på i högre hastighet än förr. Våra kunder, samarbetspartners och inte minst allmänheten ställer allt högre krav på oss som leverantör och nationell mottagare på nödnumret 112. Vi behöver dessutom kunna konkurrera med andra leverantörer på den öppna marknaden för tjänster inom vår bransch. Därför måste vi inte bara hänga med i den tekniska utvecklingen, utan i vissa fall leda den.

Framtidens larmcentral kommer att behöva agera på fler larmtyper än inkommande samtal. Med stöd av intelligenta beslutsstöd, smarta sensorer och biometri, eller strömmad video, drönare och automatisk språkigenkänning vill vi kunna agera effektivare i nödsituationer, eller till och med innan de ens har inträffat.

Projektet handlar om att uppdatera stora delar av våra tekniska förutsättningar, med målet att öka tryggheten för både våra medarbetare och för den som är i nöd. Vi vill också skapa förutsättningar för nya affärer som breddar oss i värdekedjan. Det kommer på lång sikt innebära flera saker för vår organisation. Bland annat ska flera system uppdateras, bytas ut eller tas bort, men det innebär också vissa förändringar i hur vi jobbar. TOP är en enorm satsning inom SOS Alarm som inte genomförs över en natt – programmet löper under cirka fem år. 

Med nya tekniska förutsättningar ska vi ta klivet in i nästa generations alarmeringstjänst.