Lägesbild med anledning av covid-19

Lägesbild den 25 maj 2020. Daglig uppdatering sker senast kl. 13.00.

  • Antalet inkommande samtal på nödnumret 112 föregående dygn uppgick till 9 391 (10 320 samtal dygnet innan).
  • Antalet inkomna samtal till informationsnumret 113 13 föregående dygn uppgick till 840 (714 samtal dygnet innan).
  • 7 samtal hänvisades till 1177 under föregående dygn (5 samtal dygnet innan). 

En normal dag inkommer ca 9 000 samtal på nödnumret 112 och ca 20-30 samtal på informationsnumret 113 13.

Trycket på 113 13 har minskat avsevärt den senaste tiden. Sedan toppnoteringen på 35 000 samtal per dygn i början på Coronapandemin så ligger belastningen just nu på cirka 2 000 samtal per dygn. Detta ska jämföras med de cirka 30 samtal per dygn som tagits emot på informationsnumret innan pandemin. You Call som är ett dotterbolag till SOS Alarm ansvarar för 113 13 och har sedan coronapandemin startade löpande ökat bemanningen, allt för att öka tillgängligheten och ge er som söker information hög kvalitet och snabb hjälp.

Tack vare de åtgärder som vidtagits så får nu de flesta av er svar inom en minut. Det kan dock fortfarande uppstå korta perioder med något längre väntetider. Vi ber därför om tålamod och förståelse medan ni väntar, alternativt att ni söker information på egen hand via webben och länkarna nedan.

 

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Försäkringskassans information gällande Covid-19

Reseinformation från UD

Karta över spridning

 

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

  • Besök inte äldre släktningar
  • Stanna hemma vid symtom
  • Avstå från sociala evenemang
  • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
  • Undvik rusningstrafik
  • Avstå från onödiga resor
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder. 

113 13 - Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 - Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

 

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.