Sensorlarm för MC

Motorcyklister är en av de mest olycksdrabbade trafikantgrupperna i Sverige, därför har SOS Alarm tillsammans med teknikleverantören Detecht, utvecklat en tjänst för sensorstyrda larm för MC-förare. Tjänsten är appbaserad och du som MC-förare laddar ner den i Appstore eller Google Play.

SOS Alarm arbetar målmedvetet med att utveckla ny teknik och hållbar innovation för att skapa nästa generations alarmeringstjänst. En majoritet av MC-olyckor med dödlig utgång sker i hastigheter mellan 70–90 km/h utanför tätbebyggt område där möjlighet till hjälp från andra kan vara begränsad. Eftersom motorcyklister är en förhållandevis oskyddad grupp i trafiken och att singelolyckor är vanligt förekommande, såg SOS Alarm ett behov av en lösning som kan öka både säkerheten och tryggheten för förare. 

Hur fungerar tjänsten?

Det är en appbaserad tjänst som med hjälp av telefonens sensorer känner av hastighet, g-kraft och rotation. När appen känner av rörelser som kan indikera på att en olycka har inträffat aktiveras ett larm till 112 automatiskt. Detta är i synnerhet viktigt vid singelolyckor om föraren själv inte är i stånd för att larma. Om föraren inte har ett hjälpbehov har denne 60 sekunder på sig avbryta larmet innan det går iväg till SOS Alarm. Skulle föraren resa sig och åka vidare direkt efter konstaterad olycka avbryts larmet också.

När larmet kommer in försöker SOS Alarm omedelbart ta kontakt med föraren för att ta reda på vad som hänt. Kan inte föraren svara betraktas larmet som en allvarlig incident och hjälpresurser larmas till platsen.

Syftet med tjänsten är att möjliggöra snabbare hjälpinsats vid larm om allvarliga trafikolyckor med motorcykel, för att rädda fler liv och minimera personskador.

Vanliga frågor och svar