Sensorlarm för MC

Motorcyklister är en av de mest olycksdrabbade trafikantgrupperna i Sverige, därför har SOS Alarm tillsammans med teknikleverantören Detecht, utvecklat en tjänst för sensorstyrda larm för MC-förare. Tjänsten är appbaserad och du som MC-förare laddar ner den i Appstore eller Google Play.

SOS Alarm arbetar målmedvetet med att utveckla ny teknik och hållbar innovation för att skapa nästa generations alarmeringstjänst. En majoritet av MC-olyckor med dödlig utgång sker i hastigheter mellan 70–90 km/h utanför tätbebyggt område där möjlighet till hjälp från andra kan vara begränsad. Eftersom motorcyklister är en förhållandevis oskyddad grupp i trafiken och att singelolyckor är vanligt förekommande, såg SOS Alarm ett behov av en lösning som kan öka både säkerheten och tryggheten för förare. 

Hur fungerar tjänsten?

Det är en appbaserad tjänst som med hjälp av telefonens sensorer känner av hastighet, g-kraft och rotation. När appen känner av rörelser som kan indikera på att en olycka har inträffat aktiveras ett larm till 112 automatiskt. Detta är i synnerhet viktigt vid singelolyckor om föraren själv inte är i stånd för att larma. Om föraren inte har ett hjälpbehov har denne 60 sekunder på sig avbryta larmet innan det går iväg till SOS Alarm. Skulle föraren resa sig och åka vidare direkt efter konstaterad olycka avbryts larmet också.

När larmet kommer in försöker SOS Alarm omedelbart ta kontakt med föraren för att ta reda på vad som hänt. Kan inte föraren svara betraktas larmet som en allvarlig incident och hjälpresurser larmas till platsen.

Syftet med tjänsten är att möjliggöra snabbare hjälpinsats vid larm om allvarliga trafikolyckor med motorcykel, för att rädda fler liv och minimera personskador.

Vanliga frågor och svar

Viktigt att tänka på när man använder appen

För att sensorn ska fungera och ge larm på rätt grunder är det viktigt att bära telefonen nära kroppen eller sätta fast telefonen på styret. Ha gärna ett headset uppkopplat så att du kan ta emot samtal från 112 om olyckan skulle vara framme.

Sensorn utgår från den kraft som kroppen utsätts för och det är därför viktigt att bära telefonen på sig eller sätta fast den ordentligt på styret. Du bör till exempel inte lägga telefonen i en packväska, då den kanske inte kommer känna av de exakta krafterna och därför inte larma.

Hur använder man MC-appen?

Appen är mycket enkel att använda och det enda som krävs är att man öppnar appen och startar en körning. När du laddat ned appen behöver du ange ditt mobiltelefonnummer. Du kan också ange vilka dina säkerhetskontakter är. För att koppla larmet till SOS Alarm krävs ett premiummedlemskap som enkelt köps i appen.


Sensorn utgår från den kraft som kroppen utsätts för och det är därför viktigt att bära telefonen på sig eller sätta fast den ordentligt på styret. Du bör till exempel inte lägga telefonen i en packväska, då den kanske inte kommer känna av de exakta krafterna och därför inte larma.

Kan jag fortsätta använda appen, även när de nya funktionerna har släppts?

Givetvis, men för att behålla kopplingen till SOS Alarm krävs att du uppdaterar appen genom App Store eller Google Play och löser ett premiummedlemskap. Som premiumanvändare finner du många andra funktioner för att göra åkningen både roligare och säkrare.


Detecht har skickat information till användarna om förändringarna i den gamla appen och till de användare som angett e-postadress. I den uppdaterade appen får man också information om vilka nyheter som finns.

Vad utlöser larmet?

En algoritm konstaterar att en allvarlig olycka inträffat baserat på information från telefonens sensorer för hastighet, g-kraft och rotation. Föraren har 60 sekunder på sig att avbryta larmet innan det går iväg till SOS Alarm. Skulle föraren resa sig och åka vidare direkt efter konstaterad olycka så avbryts larmet automatiskt.

Vem är det som tar emot larmet hos SOS Alarm?

Det är välutbildad SOS-personal med erfarenheter av räddningsinsatser och 112. 

Kan föraren manuellt utlösa larmet?

Nej, det finns ingen knapp att trycka på för att larma SOS. Föraren kan alltid ringa 112 precis som tidigare. 

Varför kan mc-föraren avbryta ett larm?

Sensorn är mycket träffsäker och larmar när en olycka skett. Det är dock inte alla olyckor som kräver akut sjukvårdhjälp. Vår statistik visar att förare som går omkull, manuellt avbryter larmen i 2 av 3 fall.


SOS Alarm är mycket noga med att använda samhällets resurser på rätt sätt och det är därför som en operatör alltid försöker få tag på föraren för att fastställa vårdbehovet. Har inte föraren avbrutit larmet och inte svarat när operatören ringt, så utgår SOS Alarm från det värsta tänkbara och larmar hjälpresurser enligt samma överenskommelser som finns för automatiskt eCall för bilar.

Får SOS Alarm många fellarm?

Tidigt i piloten fick vi två felaktiga larm från sensorn p.g.a. felaktig användning. Detta gav oss viktig information för att kunna justera algoritmen för detektering av olycka och informera hur förare bör bära telefonen på sig.

Vad innebär detta för räddningstjänsten/ambulansen?

Inget utöver det vanliga. Du kan komma att få ett larm där SOS-operatören inte haft möjlighet att komplettera ärendet med en intervju. Larmet du mottar är baserat på planerna för automatlarm för eCall för bil.

Hur ser det ut i andra länder?

Detecht används globalt, men främst i länder som Australien, USA, Spanien, Italien och Portugal, där appen kopplas till närstående kontakter. Sverige blir ett av de första länderna med en app som är kopplad till den nationella larmtjänsten, SOS Alarm ser stora möjligheter med sensorlarm och detta är en del av den tekniska utvecklingen för att hitta innovationer som kan rädda liv.

Varför har SOS Alarm valt att samarbeta med just Detecht och inte andra liknande initiativ?

Detecht arbetar med en algoritm för analys av skaderisk framtagen av forskarna Bengt-Arne Sjöqvist och Stefan Candefjord från Chalmers tekniska högskola. Båda har erfarenhet av tillämpad prehospital akutvård och ehälsa. Samarbetet stärker SOS Alarms förmåga att utveckla funktioner för sensorstyrd alarmering.

Vad är slutsatserna från pilotprojektet??

Utvärdering och verifiering av pilotperioden visar att den information SOS Alarm får in från sensorn i kombination med intervju av sensorinnehavaren ger tillräckligt med underlag för att fatta adekvata beslut i hela räddningskedjan.

Hur många larm fick SOS Alarm in under pilotprojektet?

Under piloten fick vi in totalt 6 larm från våra piloter som kört mer än 130 000 mil. Av de sex larmen var 4 olyckor där uppkopplingen mot oss gav möjlighet till snabbare agerande. Sensorlarmet visade sig vara ett utmärkt komplement till det traditionella 112-samtalet.


Sex larm kan tyckas lite, men det återspeglar statistiken för 2019 som var ett bra trafikår med förre allvarliga olyckor än tidigare. Utöver pilotens 6 larm har över 300 kraschtester genomförts med människorealistisk docka.

Vilken information skickas med i de automatiska larmen?

Informationen påminner om det som hanteras vid automatisk eCall med bild, med undantag för fordonstyp och drivmedel. SOS Alarm har inte tillgång till information om Detechts kunder. Endast vid olycka som inte kvitteras av föraren tar SOS Alarm emot mobiltelefonnummer, namn, koordinater, adress, körriktning och län/kommun. SOS Alarm sammanställer och följer upp olycksstatistik men lämnar inte ut detaljer till tredje part.

Vilken information lagras om förare?

Användaren anger själv namn, telefonnummer, mejladress, profilbild, fordonsinformation och detta lagras hos Detecht. Föraren kan välja att spara sina körda rutter. Detecht delar inte med sig av hastighet eller annan sparad data från rutterna till någon part, inte ens till SOS Alarm. 

Vilka funktioner finns i appen?

Förutom att skicka larm till nödkontakter eller SOS Alarm kan användare bland annat köra andra förares rutter med röst- och kartanvisningar turn-by-turn, planera rutter med delmål och Points of interests, få utökad statistik från körningar med mera. Det finns även safety-tracking som ett extra säkerhetsalternativ där användare kan dela en live-länk under deras körningar med deras nära och kära som kan följa körningen live och blir direkt meddelade om en olycka skulle inträffa.

Detecht utvecklar ständigt nya spännande funktioner som bland annat autogenererade rutter baserat på kurvighet och vägval samt dynamiska varningsmeddelande.

Vad kostar appen?

79kr/månad
399kr/säsong (6 månader)
595kr/år

Varför kostar appen?

Den vanliga 112-tjänsten är kostnadsfri och tillgängligt för alla personer i Sverige. Sensorlarmen som Detecht tillhandahåller är en trygghet för den enskilda MC-föraren och ses som komplement till 112.


Detecht är ett privat bolag som tillhandahåller en app med många olika funktioner och de behöver ta betalt för utveckling och drift av funktioner och täcka kostnaderna för den verksamhet de bedriver. Bakom funktionaliteten finns nya integrationer, metodik och processer för hantering vid eventuell olycka. Det krävs resurser att tillhandahålla en tillförlitlig tjänst och fortsätta utvecklingen.


Pilotprojektet som drevs under 2019 finansierades av respektive part var för sig. Detecht mottog statligt bidrag vilket möjliggjorde för motorcyklister att kunna delta i piloten kostnadsfritt. Sådant ekonomiskt stöd finns inte nu när funktionaliteten permanentas.